Nyhed

NIRAS bliver del af nyt arealudviklingsselskab, der skal udvikle Flodbyen Randers

Flodbyen Randers Brotoften

Randers Kommune og AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, har indgået en aftale om et arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers. Aftalen rummer den langsigtede udvikling i den centrale del af Randers - og NIRAS, Grandville og Sleth er med på opgaven.

11. februar, 2022

Midt i naturen, i midten af Randers og med afsæt i et havneområde skal en ny bydel, Flodbyen Randers, udvikle sig. AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme og Randers Kommune har derfor indgået en aftale om et fælles arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers.

Ud over AP’s og Randers Kommunes egne ressourcer består projektorganisationen af NIRAS, Grandville og SLETH.

Projektet skal over en 30-årig periode omdanne Flodbyen Randers fra havneområde til en moderne og central bydel lige ved Gudenåens munding ved Randers Fjord.

Flodbyen Randers Aerial Scenarie A

Vi er superglade for og meget stolte over at være med til at udvikle Flodbyen Randers. Det er samtidig med meget stor ydmyghed, at vi ser ind på den videre rejse. Konkurrencefasen har i den grad været med til at åbne vores øjne for hvilken perle af et nyt byområde, vi har med at gøre. Det bliver et utrolig spændende udviklingsprojekt. Partnerskabet mellem AP Ejendomme og Randers Kommune rimer på ambitioner, kvalitet og bæredygtighed.

Mads Søndergaard, Koncerndirektør for byggeri i NIRAS.

Med aftalen om arealudviklingsselskabet forpligter AP Ejendomme sig til at købe 27 procent af de forventede i alt 170.000 etagemeter byggeretter i første og anden etape af projektet. Derudover har AP Ejendomme forkøbsret på yderligere 23 %. Grundarealet, som arealudviklingsselskabet skal udvikle i etape 1 og 2, er på i alt 245.000 m2. De byggeretter, som ikke købes af AP Ejendomme (50-73 % af de samlede byggeretter) udbydes til salg til andre udviklere og investorer via arealudviklingsselskabet.

Udviklingen af Flodbyen Randers muliggøres af, at Randers Havn flytter længere ud i Randers Fjord og dermed frigør en række områder, som kan blive til den nye bydel. Samtidig vil der blive tænkt i klimasikring og sammenhæng til den eksisterende by.

Stort tværfagligt bidrag fra NIRAS

NIRAS er en af landets største rådgivere og arbejder med rådgivningsydelser, der spænder over alt fra bygherrerådgivning, byggeri og byplanlægning til klima, energi, bæredygtighed og infrastruktur. Ud over at være en stor videns-virksomhed med et stort ydelsesregister inden for ingeniør- og konsulentydelser er NIRAS kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed og evnen til at arbejde på tværs i og uden for organisationen. En tværfaglighed, der i høj grad kommer i spil med et så stort og mangfoldigt projekt som Flodbyen Randers.

Martin Haslund Lange fra NIRAS er en del af projektlederteamet i Flodbyen Randers og glæder sig til at komme rigtigt i gang med projektet.

”Når man som rådgiver får muligheden for at være med i et projekt, der på mange måder vil ændre Randers, kan man ikke undgå at blive utrolig glad og stolt. Med hele vores organisation i ryggen og med fokus på kvalitet, mere bæredygtighed og innovation vil vi gøre vores til, at udviklingen af Flodbyen bliver den succes, den fortjener,” fortæller Martin Haslund Lange.

Flodbyen Randers Nordhavnen Scenarie B

NIRAS har i mange sammenhænge stået som bygherrerådgiver på store, bymæssige omdannelses- og udviklingsprojekter.

”Vi ved, at der ved planlægning og udvikling af offentligt ejede arealer ikke bare er fokus på totaløkonomi og arealeffektivitet, men også på at sikre den rette udvikling i et holistisk perspektiv. Alt sammen for at sikre rummelige byer med plads til at udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter,” fortæller Flemming Kristian Kristensen, afdelingsleder i NIRAS og fortsætter: 

”Det bliver vildt spændende at følge projektet og samtidig bidrage til den udvikling, som Randers via projektet kommer til at gennemgå. Der er ingen tvivl om, at Randers vil udvikle sig stærkt og markant som by og hermed også som en vigtig og stærk spiller i det østjyske bybånd.” 

De to første etaper af Flodbyen Randers, som skal udvikles i det nye arealudviklingsselskab, forventes først færdigt omkring 2050. Herefter skal Randers Kommune beslutte, hvordan udviklingen af etape 3 og 4, som først forventes færdigudviklet omkring 2070, skal organiseres.  

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590