Nyhed

NIRAS bidrager til strategisk analyse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Helsingborg Pixabay 3281243 1920

NIRAS er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blevet udpeget til at gennemføre supplerende forundersøgelser for en fast baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

18. marts, 2020

Trods corona-krisen fortsætter NIRAS ufortrødent sit arbejde med at bygge fremtidens bæredygtige samfund.

I forlængelse af tidligere forundersøgelser er NIRAS af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blevet udpeget til at gennemføre supplerende forundersøgelser for en fast baneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

”Vi er meget glade for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har valgt  NIRAS til denne opgave. Vi arbejder videre med fortsat at levere ydelser for vores kunder på trods af den aktuelle situation med corona-virus, og vi bidrager til at holdene hjulene i gang i samfundet, så vi snarest muligt kan vende tilbage til en mere normal dagligdag,” siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i NIRAS.

Læs mere om broer her. 

Styrket mobilitet i Øresundsregionen

En fast Helsingør-Helsingborg forbindelse vil bidrage til at øge mobiliteten i Øresundsregionen og samtidig skabe en stærkere kobling til resten af Europa.

Opgaven omhandler jernbanedelen, og den inkluderer blandt andet vurdering af anlægsarbejderne for jernbanens landanlæg, mulige besparelser ved en enkeltsporet jernbanetunnel, samt mulighederne for en alternativ linjeføring for jernbanetunnelen under Øresund.

Desuden omfatter arbejdet også en undersøgelse af pladskrav for arbejdspladser og omfanget af ekspropriationer, samt en overordnet vurdering af trafikmodeller.

”Det er et meget interessant projekt at være involveret i. Når man ser på hvad den faste forbindelse mellem København og Malmø har betydet for regionen, så er der overordentligt interessante perspektiver i en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg,” siger Carsten Heine Lund.

NIRAS løser opgaven i samarbejde med den mange årige samarbejdspartner BabEng, der er en af verdens førende tunnelspecialister. Opgaven er igangsat i februar 2020 og den vil løbe frem til juni måned.

Vil du vide mere?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Direktør

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Se også