Nyhed

Klimatilpasning i øjenhøjde: Sådan vil Hedensted engagere borgerne i byens vandudfordringer

Hedensted Cykelsti

Med det nye værktøj 3Di bliver klimatilpasning noget, enhver kan tale med om – og engagere sig i. NIRAS rådgiver Hedensted Kommune om brug af programmet, som gør komplekse mønstre for oversvømmelser nemmere at forstå.

8. oktober, 2018

Hedensted Kommune tager nu et nyt værktøj i brug for at træffe bedre beslutninger og inddrage borgerne mere i kommunens klimatilpasningsprojekter. Programmet 3Di, som er udviklet i Holland, vil gøre, at alle kan forstå udfordringerne, som i Hedensted kommer fra fire primære trusler – nemlig øget nedbør, højtstående grundvand samt oversvømmelse fra vandløb og fra stigende havvandstand.

“Inden for bare få hundrede meter kan borgerne være udsat for flere forskellige af disse klimaudfordringer. Det kan for eksempel være et lavtliggende sommerhusområde, som både risikerer oversvømmelse fra havet, fra vandløb og fra regn på samme tid,” siger Niels Rauff, som er skov- og landskabsingeniør i Hedensted Kommune.

Når de forskellige oversvømmelsesscenarier bliver præsenteret i det hollandsk udviklede værktøj 3Di, er der farver og simple animationer, som viser vandets bevægelser, effekten ved forskellige regnmængder og konsekvensen, hvis for eksempel et dige bryder sammen eller en pumpe går i stykker.

3Di demonstration: Dette filmklip viser, hvordan en højvandesituation ved havet forplanter sig ind i floden River Nene og giver oversvømmelse af et område syd for byen Wisbech i det østlige England. De hvide prikker viser floden og vandet, der strømmer opstrøms. I takt med at presset på floden øges fra den stigende havvandstand, begynder vandet at strømme ind i beboelsesområder og oversvømme marker. 

Borgerdrevet klimatilpasning

Og netop formidlingen af klimatruslernes konsekvenser er en meget vigtig forudsætning for, at klimatilpasning ikke kun er noget, eksperter i hydrologi kan forstå.

”Med 3Di-værktøjet har vi for eksempel kunnet vise nogle simple videoer til borgerne, der illustrerer, hvordan vandet oversvømmer først stranden, siden sommerhusområdet og til sidst løber ind i selve byen i takt med, at havvandstanden stiger. Vi har oplevet, at sådan en video virkelig gør, at borgerne får øjnene op for, at ’det her er noget, vi må håndtere’. Det vil vi nu gøre brug af for flere af de områder, hvor oversvømmelser truer – både i byen og på landet,” siger Niels Rauff og fortsætter:

”Vi har et mål om, at borgerne i Hedensted skal have mulighed for at tage ansvar og involvere sig i de lokale udfordringer, som kommunen har. Det gælder også for klimaforandringerne. Vi håber, at der vil opstå fællesskaber, hvor borgerne hjælper til med at løse udfordringerne. Og her gør det nye værktøj, at alle kan bidrage.”

Bedst i visualiseringen

Netop nu er de hollandske leverandører af 3Di-programmet i færd med at klargøre værktøjet, så det kan vise de lokale vandudfordringer i Hedensted Kommune. Og omkring årets udgang vil NIRAS som rådgiver for Hedensted Kommune afvikle en række workshops, hvor borgere og kommunens klimaplanlæggere i fællesskab ved brug af 3Di skal diskutere udfordringer og løsninger.

”Vi står ofte i det dilemma, at det er svært at gå i dialog med alle de forskellige parter i et klimatilpasningsprojekt, når det kommer til de tekniske analyser. Med det her værktøj er den tekniske indsigt ikke nødvendig for at kunne træffe de vigtige beslutninger,” fortæller seniorprojektleder i NIRAS Esben Ravn Iversen.

”I sammenligning med andre af de værktøjer, vi normalt bruger, har 3Di den samme ’motor’ til at beregne scenarier for oversvømmelser. Det særlige ved 3Di er, at det har et helt fantastisk modul til at præsentere analyserne. På den måde kan også landskabsarkitekter, byplanlæggere, politikere, jordejere og almindelige borgere få mulighed for at sidde med ved bordet og forstå klimaudfordringerne,” siger han.

Oversvømmede haver og veje i et villakvarter i Hedensted by. Ved massiv regn kan kloakker og vandløbene, der skal aftage overfladevandet, simpelthen ikke følge med. Foto: Hedensted Kommune.

Baggrunden kort fortalt:

 • I Hedensted Kommune har man arbejdet med forberedelser som svar på klimaforandringerne i 10 år nu.
 • Dengang arbejdet begyndte i 2009, hjalp NIRAS også kommunen med at udarbejde forskellige scenarier. 
 • Disse for-analyser er nu indarbejdet i Hedensteds kommuneplan, som en del af grundlaget for areal- og udviklingsplanlægning og som en rettesnor for kommunens klimatilpasning.
 • Den langsigtede strategi for at begrænse klimaudfordringerne i kommunen, er blandt andet at undgå, at der bliver bygget nyt i nogle særligt udpegede risikoområder i kommunen, hvor der ikke i forvejen er bebygget.

Projektet C2C CC - Coast to Coast Climate Challenge

 • Hedensted Kommune er en del af klimatilpasningsprojektet Coast to Coast.
 • Det er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der løber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022.
 • Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region.
 • Coast to Coast består af 24 delprojekter og tværgående aktiviteter, som de forskellige partnere har bragt ind i C2C CC.
 • Hedensted Kommune deltager med fire projekter og samarbejder i projekterne blandt andet med VIA University College og universiteterne i Aarhus og Aalborg.
 • Projektet støttes af EU’s LIFE-program med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio. kr.
 • Oveni dette beløb kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med, at de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet, skal føres ud i livet.

Kilde: http://www.c2ccc.eu/ 

 

Vil du vide mere?

Esben Ravn Iversen

Esben Ravn Iversen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4534

Se også