Nyhed

Håb om mere frisk luft på gamle skoler

Skolen

En ny branchevejledning for indeklima i skoler skal tilpasses de strenge indeklimakrav, så det motiverer til at renovere i stedet for at lade stå til.

4. maj, 2020

Realdania har valgt at finansiere  en ny branchevejledning , der skal vise vejen til et bedre indeklima på danske skoler. Et hold bestående af NIRAS, MOE og Teknologisk Institut skal stå for at udarbejde den nye branchevejledning, som skal gælde for både nybyggeri og renovering af skoler.

Ekspertisechef i indeklima i NIRAS Peter Noyé er svært begejstret. En af hans kæpheste har længe været de strenge indeklimakrav på skoler, der gør, at mange skoler helt fravælger at renovere for at forbedre indeklimaet. Det skal den nye branchevejledning ændre på, og arbejdet er godt i gang.

”Skolerenovering er ganske problematisk. Det handler nemlig om, hvordan man fortolker indeklimaet i skoler, og hvordan man realiserer de mål, man sætter sig. Det er meget vanskeligt at finde hjælp til i gældende love, normer og standarder,” siger Peter Noyé.

Andre indeklimakrav er nødvendige, når man renoverer

Vejledningen skal hjælpe bygherrer, rådgivere og driftsansatte med at specificere og udføre skolebyggerier og -renoveringer, som giver gode indeklimaforhold for eleverne, men samtidig er mulige at realisere.

”En af de problemstillinger, vi ser, når man skal renovere en gammel skole, er de fysiske begrænsninger, f.eks. i forhold til plads. Og hvis man hovedløst kommer og peger på nye moderne krav, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at renovere,” påpeger koncernkompetencechef Steffen Maagaard fra MOE og fortsætter:

”I virkeligheden prøver den nye branchevejledning at gradbøje indeklimakravene en lille bitte smule. Faktum er nemlig, at gamle skoler ikke bliver renoveret, fordi gældende indeklimakrav er for ambitiøse.”

Branchevej
-led
ning

Vejledningen bygger videre på en branchevejledning, som MOE og NIRAS tidligere har udviklet om indeklimaberegninger. Sidstnævnte er en af de mest succesfulde projekter, der er gennemført i byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri InnoBYG-regi og skabte en basis på tværs af byggebranchen for, hvorledes man specificerer og dokumenterer indeklima. Den nye vejledning er rettet direkte mod skolebyggerier og er allerede efterspurgt.

En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste situationer inden for det pågældende emne. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen.

Peter Noyé supplerer, at det handler om at skabe basis for at kunne bevare nogle af de gamle og solide skolebygninger, som har andre kvaliteter.

”Hvis vi ikke får sat nogle indeklimakrav op, som gør, at vi kan renovere de gamle bygninger, så river vi dem ned. Derved går vi glip af alle de kvaliteter, der er i dem som f.eks. robuste byggematerialer. Der er selvfølgelig også en stor klimabelastning i at rive ned og bygge nyt,” siger Peter Noyé.

Kontakt

Steffen Maagaard - 25 40 01 90

Koncernkompetencechef, MOE

Rationel og praktisk anvendelig

Vejledningen giver hjælp til, hvad det er for nogle forhold, du skal overveje, når du står og skal bygge en ny skole eller renovere en gammel. Hvad er det f.eks. for nogle indeklimakrav i forhold til ventilation, du skal bruge, og hvordan løser du dem?

Udfordringen er at finde en god struktur, og at alle forstår, hvad der står i den.

”Vejledningen skal være rationel og praktisk anvendelig. Sikrer vi det, er perspektivet, at branchen har en bedre og mere ensartet tilgang til, hvordan man effektivt renoverer skoler i stedet for at rive ned,” siger Peter Noyé.

Indholdet til vejledningen skal være færdigt i løbet af efteråret 2020 og bliver udarbejdet på baggrund af eksisterende viden kombineret med en serie workshops med deltagere fra både bygherre og rådgiver for at sikre konsensus om, at det er det, alle bruger fremadrettet. Derudover deltager en følgegruppe med en række mennesker, der interesser sig for skoler og indeklima, bl.a. flere professorer.

”Vores erfaring er, at skal man skabe en branchevejledning, som branchen tager til sig og bruger, er det vigtigt, at de involverede parter bliver hørt undervejs og tager ejerskab,” siger Steffen Maagaard.

Læs mereNy dansk skole er verdens bedste – det kan de gamle skoler også blive

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 4810 4444

Se også