Nyhed

Gymnasieelever bæredygtigheds-renoverer deres skole

2 Fremlaeggelse Flere Planer Der Forbedre Luftkvaliteten

De unge idemagere fik et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og løse virkelighedsnære problemer.

9. november, 2020

Rektor på Gribskov Gymnasium Kristoffer Høy Sidenius havde selv spidset blyanten, da 3.g-elever fremlagde forslag til at bæredygtigheds-renovere deres skole, og han skrev flittigt notater.

Ideer om flere udendørsrum bygget af genbrugs- og genanvendelige materialer med lyskilder drevet af solenergi, hvor man også kunne oplade telefon og hente strøm til sin pc, blev godt modtaget af rektor der også gerne ville høre, om de havde overvejet, hvor rummet kunne ligge.

”Ja”, gjaldede svaret, hvorpå Jonathan, Lauritz og Lasse straks viste en plantegning, hvor man endda også kunne spotte en lille dam, træer og buske til at til at støtte FN’s verdensmål nummer 15 om bedre liv på land.

Gode til at identificere reelle udfordringer
Præsentationerne var afslutningen på et lærings- og samarbejdsforløb med NIRAS, hvor civilingeniør og ph.d.-studerende Mia Heide havde klædt de unge studerende på til at tage højde for de tre ben inden for bæredygtighed; miljø, økonomi og det sociale i deres løsningsforslag.

”Det overraskede mig, hvor gode eleverne var til at identificere reelle problemer eller udfordringer, som skolen kan gøre bedre for at højne studiemiljøet. Mange af løsningerne var mulige at indføre med det samme. De var enkle, og økonomien indtænkt fra start,” roser Mia Heide fra NIRAS.

Som eksempler nævner Mia Heide forslag om at forbedre indeklimaet og pynte kedelige lokaler med grønne planter. Mange af ideerne var gennemtænkte og passede godt til andre gruppers projekter fx uderum til undervisning og flere grupperum/områder, hvor bæredygtighed var indtænkt i alt fra genbrugte materialer til at oplyse om verdensmålene som en integreret del af rummene.

Indblik i ingeniør- og forskerverdenen
Mia Heide er selv ung ingeniør og forsker på 27 år. Hun synes, at det er en fantastisk mulighed for eleverne og for NIRAS at have denne type samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution.

”Eleverne får et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og løse virkelighedsnære problemer. Samtidigt får de lov til at prøve kræfter med forskning, og NIRAS får inspiration og viden om, hvad der optager næste generation af ingeniører,” siger hun.

Og apropos forskning deltog programleder Louise Bækgaard fra talentkonkurrencen Unge Forskere også til elevernes præsentation.  

”Unge Forskere vil gerne finde, udfordre og anerkende unge talenter inden for naturvidenskab. Derfor er vi altid nysgerrige efter, hvad der rører sig ude på skolerne. Samarbejdet mellem NIRAS og Gribskov Gymnasium er meget interessant. Et sådant projekt giver undervisningen en autencitet, som styrker elevernes faglighed og nysgerrighed,” siger Louise Bækgaard og fortsætter:

”Elevernes præsentationer var virkelig gennemtænkte og gav realistiske bud på, hvordan Gribskov Gymnasium kan forbedres på en bæredygtig måde. Der blev lyttet til elevernes ideer, og der var en nysgerrighed efter at prøve at indføre de gode tiltag. Både skolen og eleverne havde et ønske om at bidrage til FN’s 17 verdensmål med handling,” siger Louise Bækgaard.

Udstiller elevernes løsninger i NIRAS
Gymnasielærer Matilde Ring Jørgensen kørte samme forløb med en 3.g-klasse og NIRAS sidste år. Hun synes, at eleverne får en oplevelse af, at de beskæftiger sig med nogle ting, der foregår ude i virkeligheden. At der er nogen, der har brug for deres kompetencer. Det er ikke bare et skoleprojekt.

”Det har en stor værdi for vores skole, at elever kortlægger de problemer, de møder i deres hverdag og endda kommer med kvalificerede løsningsforslag. Samtidig får eleverne et godt indblik i, hvordan vores fag kan bruges i karrieresammenhæng. Det giver et kæmpe kick at fremlægge for en komité af professionelle - de bliver 50 procent dygtigere med et trylleslag,” siger Matilde Ring Jørgensen. 

Mia Heide tog elevernes præsentationer med hjem under armen for at udstille dem i NIRAS’ Innovationsrum på hovedkontoret i Allerød til inspiration for kolleger og gæster af huset.

Læs mere 

Mia Heide guider i et ph.d projekt byggesektoren mod absolut bæredygtighed

Vil du vide mere?

Mia Heide

Mia Heide

PhD studerende

Allerød, Denmark

+45 4299 9261

Læs også