Nyhed

DTU bygger universitetsby med Smart City-værktøjer

Dtu Campus Hovedindgang

DTU bruger Smart City-værktøjer bygget ind i interaktive kort, når logistikken i opførelsen af 20 bygninger til i alt fire mia. kr. skal gå op. Se videoen af den smarte kortløsning.

13. oktober, 2016

Det er ikke bare et puslespil med flere tusind brikker.

Det er et puslespil, hvor brikkerne hele tiden ændrer form og størrelse, og så er der lige det særlige ved motivet, at det endelige billede også ændrer sig, efterhånden som tiden går.

DTU Campus er i gang med et af Danmarkshistoriens største byggerier af undervisningslokaler og laboratorier. NIRAS er bygherrerådgiver for projektet med en samlet pris på fire mia. kr. Det tager seks år at bygge, hvad der svarer til en mindre by på Lundtoftesletten nord for København.

Forenklet kan man sige, at NIRAS’ opgave er at hjælpe med, at puslespillet bliver lagt, og allerede fra start stod det klart, at der var tale om en kompleks opgave.

Interaktivt kort

Skrækscenariet var, at hver delprojektleder hængte hver deres printede byggetegning op på kontorvæggen og skriblede noter og ændringer ind på dem. Det er dømt til at gå galt, når projektlederen i kontoret ved siden af har en anden virkelighed hængende.

”Vi manglede simpelthen overblik. Hvilke bygninger skal rives ned hvornår, og hvordan sikrer vi, at det ene byggeri ikke tror, de kan lægge en grusbunke på den parkeringsplads, som det andet byggeri troede, de skulle placere skurbyen i?”, forklarer projektleder Thorsten Falk Jensen fra NIRAS.

For at give de mange projektledere bedre overblik udviklede NIRAS’ informatikafdeling et fælles koordineringsværktøj i virksomhedens webGIS-løsning KortInfo. Nu var det pludseligt muligt at tegne byggepladshegn, adgangsveje, magasiner og meget andet ind i en interaktiv kortløsning, så alle byggerierne var samlet ét sted.

Hos DTU Campus, der er ansvarlig for byggerierne, er man ikke i tvivl om, at løsningen har været med til at strukturere den meget komplekse byggeproces.

Tidsdimension på kortet

”Vi vidste godt, at alle byggepladserne ville være et voldsomt indgreb i dagligdagen for undervisere, forskere og studerende, så målet var at genere studiemiljøet mindst muligt. Og med den webbaserede kort-løsning fik vi et godt fundament for at koordinere indsatsen,” siger Gunnar Waagstein, som er primus motor for at sikre sammenhæng mellem tværgående aktiviteter i DTU Campus Service, Bygherrefunktionen.

Fakta om Transforming DTU

Tættere: Bebyggelsesprocenten stiger fra 20 til 36. Det skaber en tættere campus.

Højere: De nuværende bygninger overstiger ikke tre etager. Nogle af de nye bygninger kommer op i seks etagers højde.

Mere varieret: De karakteristiske gule mursten vil stadig være at finde mange steder, men fremover får de selskab af facader i glas, perforeret aluminium, andre mursten og stållameller.

Flere institutter: I gamle dage afspejlede DTU’s grundplan som koordinatsystem med fire kvadranter de fire oprindelige institutter. Transforming DTU tager højde for langt flere specialiseringer og særlige behov.

Grønnere: De oprindelige bygninger har mange små gårdhaver som grønne åndehuller. Tanken videreføres i de nye bygninger, som ofte har træer plantet indendørs i fællesmiljøerne.

Kilde: Avisen ”Transforming DTU”, september 2015

Tidsdimension på kortet

”Vi vidste godt, at alle byggepladserne ville være et voldsomt indgreb i dagligdagen for undervisere, forskere og studerende, så målet var at genere studiemiljøet mindst muligt. Og med den webbaserede kort-løsning fik vi et godt fundament for at koordinere indsatsen,” siger Gunnar Waagstein, som er primus motor for at sikre sammenhæng mellem tværgående aktiviteter i DTU Campus Service, Bygherrefunktionen.

Overblikket får Gunnar Waagstein blandt andet ved, at kortet har en indbygget tidsdimension, så man kan scrolle sig igennem hele forløbet. Det betyder, at alle kan se, hvornår parkeringspladsen ved Kemitorvet er fyldt med skurvogne, og hvor længe hegnet foran bygning 409 spærrer vejen for lastbiler med byggemateriale.

Visualiserer planer i MS Project

”Men det virkeligt smarte er, at kortets data er koblet sammen Microsoft Project Center, som projektlederne arbejder i. Lige så snart en milepæl er blevet nået, eller en deadline er blevet rykket, slår det igennem på kortet, så en forsinkelse ét sted ikke lige pludselig giver ubehagelige overraskelser i andre delprojekter,” forklarer Morten M. Sørensen, der er NIRAS’ tekniske projektleder og hjernen bag kortløsningen.

Projektet startede som et internt værktøj til bygherreafdelingen, men er i dag også interessant for DTU i en bredere kontekst. DTU Campus’ driftsafdeling så stor synergi i at visualisere opgaver og projekter på et altid opdateret, interaktivt kort. Sektionsleder for driftsplanlægning på DTU, Allan Murphy, ser store muligheder i setup’et:

”Vi er godt i gang med at gøre det til en fælles platform, hvor vi kan samles om planlægningen af alt fra små flytteopgaver til større byggerier. Det er et langt bedre dialogværktøj end en stor MS Project-server fyldt med projekttidsplaner. Med tiden kunne man endda forestille sig, at vi kan præsentere værdifulde data om for eksempel energiforbrug og personbelastning, så driften bliver endnu smartere, og vi får et solidt, værdiskabende overblik over aktiviteter på Campus” siger han.

For de teknisk interesserede

Projektleder Morten M. Sørensen fra Informatikafdelingen gennemgår i videoen, hvordan DTU's KortInfo-løsning skaber værdi.

Så stort er byggeprojektet på DTU 

Danmarks Tekniske Universitet er i gang med at transformere Lyngby Campus. Fra 2010 til 2021 investerer universitetet fire mia. kr. i nye bygninger, renoveringer og ny infrastruktur. Det skal sikre rammerne for at forblive i den europæiske liga af tekniske eliteuniversiteter, så universitetet også fremover kan tiltrække studerende og forskere fra hele verden.

NIRAS skal som bygherrerådgiver for DTU Campus holde styr på mere end 20 forskellige byggeprojekter, hvoraf det nye Life Science & Bioengineering-kompleks med sine 50.000 kvadratmeter til en pris på 1,1 mia. kr. er det største.

Se DTU's egen video om det enorme byggeprojekt:

Vil du vide mere?

Thorsten Falk Jensen

Thorsten Falk Jensen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4664

Se også