street in Odense
Det har krævet mange overvejelser at skabe et smukt og harmonisk rum, der kan opfylde de mange trafikale behov, der er for Odense Banegårdsplads.
Nyhed

Arkitektur skaber sammenhæng i trafikalt kaos

Når Odense Letbane står færdig i 2021, skal den dagligt bringe titusindvis af passagerer gennem byen. Et af de vigtigste knudepunkter er Odense Banegårdsplads, som netop nu er under udførelse.

17. jun 2019

Banegårdspladsen i Odense har en vigtig funktion som byens trafikale knudepunkt. Det er her man kommer til byen, og det er her man skal videre ud i byen. Banegårdspladsen ligger centralt - med Odense Banegård Center på den ene side og Kongens Have på den anden. Når pladsen udvides med letbanestationen ’Odense Banegård’, skal det trafikale knudepunkt rumme endnu flere forskellige trafikanter. Derfor har det krævet lange overvejelser at skabe et smukt og harmonisk rum, der kan opfylde de mange trafikale behov. Ikke mindst fordi de involverede virksomheder kun har haft belægningen, beplantningen og terrænløsninger at arbejde med.

Men det ser ud til at lykkes. Sammen med franske Villes & Paysages, som har stor erfaring fra lignende projekter i Frankrig, har NIRAS været landskabsarkitekter på opgaven. Projektet er blevet til i tæt samarbejde med COWI, Odense Kommune, Odense Letbane.

Respekt for den historiske arkitektur

Det er lykkes at projektere et indbydende og sammenhængende trafikrum, hvor den fine historiske arkitektur – som Odense værner om – skinner igennem. Odense Banegårds letbanestation vil være belagt med blandt andet den særlige OBC-klinke, som Odense anvender i hele området omkring banegården. En klinke, som spiller sammen med den gule Odense-klinke – et af Odenses vartegn.

"Vi har taget udgangspunkt i de klinker, som Odense er bygget af, og har skabt sammenhæng i belægningen fra den ene facade til den anden," forklarer Rasmus Dragenberg, landskabsarkitekt i NIRAS, og fortsætter: "Ved hjælp af forskellige materialer og farvenuancer i belægningerne – grå, rustrød og gul - har vi gjort det tydeligt, hvor de forskelige trafikanter skal færdes."

Når man træder ud af banegårdscentret, er belægningen mørk, men når man går mod letbanen, skrues der op for de lyse farver. På tilsvarende måde er der forskellige farvenuancer for cyklister og busser. Grå ledelinjer viser overgangen fra det ene område til det andet. På stationen plantes træer som en del af stationens identitet. Herudover vil koniske kørestrømsmaster med signaturlys fungere som pejlemærke for stationen.

"I projekteringen er det lykkedes at integrere letbanen som en naturlig og harmonisk del af byen og sikre tiltrækning til stationen ved hjælp af belægningen. Man kan sige, at vi med arkitektur skaber sammenhæng og helhed i et rum, hvor alting skal være delt op," siger Rasmus Dragenberg.

NIRAS fører nu tilsyn på udførelsen af banegårdspladsen. Udover at være landskabsarkitekt for byrummet omkring letbanestationen ’Odense Banegård’ har NIRAS været visuel hovedrådgiver på hele letbanens udseende og forløb gennem byen.