Nyhed

Rådgiver på Danmarks nye børnehospital

3Xn Boerneriget Logo Updated Highresforreview

Et team bestående af 3XN som totalrådgiver med Arkitema Architects, NIRAS, Rosan Bosch Studio og Kirstine Jensens Tegnestue som underrådgivere har vundet konkurrencen om at tegne og projektere BørneRiget – et børnehospital, hvor leg er en integreret del af behandlingen.

24. august, 2017

Slår dørene op i 2024

BørneRiget forventes at tages i brug i 2024 og vil kunne huse 1200 medarbejdere og modtage 900 patienter. Det samlede byggefelt er på ca. 17.900 m² og er beliggende i den vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Byggeområdet, som Henrik Harpestrengs Vej gennemskærer, udgør samlet ca. 58.660 m², og der kan bygges i op til 60 meters højde.

Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond er gået sammen om at skabe et nyt, innovativt hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Med byggeriet af BørneRiget gør man det muligt at etablere en bedre brugeroplevelse, funktionalitet og integration af behandling, forskning, uddannelse. 

Regions Hovedstaden har netop offentliggjort vinderen af arkitektkonkurrencens anden og sidste fase, og holdet, der skal skabe rammerne for fremtidens børnehospital er arkitektfirmaerne 3XN og Arkitema sammen med NIRAS, landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio, der skal sikre, at leg bliver en integreret del af hospitalet.

Bløde former fremfor vinkelrette sider

Det nye børnehospital står med sine bløde organiske former i kontrast til resten af rigshospitalets vinkelrette udseende. BørneRiget er tænkt som et legende koncept, hvor to hænder, fingre og et hjerte i midten danner grundstrukturen i bygningen.

Hånddiagrammet omsættes til en plantegning, hvor hver ’finger’ udgår fra det centrale område. Bygningen er tænkt indefra og ud, hvor man gør op med det traditionelle hospitalskoncept og giver alle sengestuer udsigt over byen.

På børnenes præmisser

”Når vores børn bliver syge, berøres hele familien. Derfor betyder det alt, at man kan samle sin familie, og at hverdagen er så tæt så muligt på den hverdag, som man kender uden for hospitalet. Vi har arbejdet med helende arkitektur, der ud over det funktionelle også giver mulighed for leg og kreativudfoldelse på børnenes præmisser,” siger Kim Herforth Nielsen, kreativ direktør og grundlægger af 3XN.

Og Wilhelm Berner–Nielsen, partner og ansvarlig i Arkitema Health, supplerer:

”Vi har haft et meget stort fokus på at sikre, at de børn og deres familier, som kommer til Børneriget, føler sig trygge og velkomne. Det er gjort gennem et bevidst arbejde med private zoner og flere typer af offentlige zoner, så man selv kan vælge graden af samvær med andre i samme situation. Der har været et meget inspirerende samarbejde i vores team, og sammen med det ambitiøse grundlag for konkurrencen er det nu lykkedes at designe et nyt ’Børnerige’ af meget høj klasse.”

Ambitionen er at skabe fysiske rammer, som støtter en fortsat udvikling af Rigshospitalets internationalt anerkendte ekspertise inden for behandling af børn, unge og gravide. Det gælder både behandlingen og at integrere legen i behandlingen ud fra devisen, at børn lærer og lever ved at lege – også når de er syge – en indsigt, som skal bruges til at bygge et bedre fundament for fremtidens behandling. 

Danmarks største bygherre-
rådgiver på sygehuse

NIRAS har siden 2008 vundet opgaver som bygherrerådgiver på blandt andet Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, DNV Gødstrup, Skt. Hans hospital og på Region Hovedstadens to nye regionale sterilcentraler.

NIRAS er også involveret i opgaver på Universitetshospital Køge, Aalborg Sygehus og Kolding Sygehus.

Grønne udepauser lige ved hånden

For enden af hvert forløb - eller finger - placeres et dobbelthøjt rum med vinterhaver. Det vil sige, at uanset hvilket sengeafsnit og hvilken sengestue man ligger på, er der mulighed for at gå eller trille sengen ud til et grønt pusterum, der ligger maksimalt 20 m fra værelset.

Der er lagt vægt på at skabe et sundt hospital med meget dagslys og allestedsnærværende udkig til omgivelserne, dels for oplevelsen, dels for at man altid kan orientere sig på hospitalet. Dette sikres yderligere med en enkel og logisk opbygning af hospitalets flow.

”Ambitionen er at skabe et hospital med en hjemlig og uformel atmosfære, hvor patienter og deres familier vil få en tryg rejse med logiske sammenhænge og legende rammer. Der skal være differentierede rammer og muligheder i det nye børnehospital til alle patienttyper og til alle de pårørende og ansatte der får den daglige gang i huset,” siger Stig Vesterager Gothelf, designansvarlig og partner i 3XN.

En fremtidssikret bygning

”BørneRiget er et fantastisk projekt, som vi er stolte af at være en del af. Ud over at skabe optimale rammer for fremtidens behandling af børn, unge og fødende har vi sammen skabt en bygning, der er enkel i sin struktur, men samtidig fremtidssikret i sin opbygning, så den nemt kan tilpasses de ændrede behov i den kliniske drift, som vi ved, vil komme,” siger Michael Jensen, markedsdirektør for Sundhed i NIRAS.

Vil du vide mere?

Michael Jensen

Michael Jensen

Markedsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2179 2034

Michael Møller

Michael Møller

Udviklingschef

Allerød, Denmark

+45 2960 0618

Se også