Indsigt

Fremtidens klimahelte er facility managers

Employee At Office Susanne Balslev Nielsen Subn Ns 08329 Photo Niras (1)
Susanne Balslev Nielsen

Susanne Balslev Nielsen

FM Ekspertisechef

Alle virksomheder, private som offentlige, har brug for fysiske rammer og services, som ofte er helt kritiske for virksomhedens virke og virksomhedens bidrag til en bæredygtig udvikling. Alligevel uddanner vi ikke facility managers på højt niveau i Danmark. Det må vi ændre.

14. april, 2020

Corona-smitten har på ganske kort tid ændret behovet for at forebygge mod smitte i vores samfund, og rundt omkring ser vi Facilities Management- (FM) organisationer gøre det, de skal nemlig at sikre, at FM-services er i overensstemmelse med virksomhedens aktuelle behov, mission og strategi.

En FM-organisation har typisk ansvar for bygninger og arealer, udstyr og systemer, forsyning, sikkerhed, infrastruktur og services som kantine, reception, rengøring, vedligehold mm. Tænk bare på driften af erhvervsejendomme, kommunale ejendomme, regionernes sygehuse, statens uddannelsesinstitutioner, butikskæder og boligforeninger mm. Alle steder står der en FM-organisation bag, som har fokus på kvalitet og omkostningseffektivitet. Fakta er, at vi i Danmark gør meget lidt ud af at uddanne unge mennesker til at varetage disse vigtige samfundsfunktioner. Danmark og danske virksomheder har brug for professionelle, som kan træffe beslutninger om nybyggeri og ejendomsdrift med bæredygtighed som det langsigtede samfundsmål.

Når der bygges nyt, lægger man beslag på jord, energi og mange andre ressourcer. Men der bruges endnu større mængder energi til at opvarme og køle vores bygninger, til lys, ventilation, lagring af data, til at producere, forske, behandle og undervise, til at transportere os frem og tilbage mellem bygningerne. At arbejde i og mellem bygningerne i årtier efter opførelsen, fylder meget mere i CO2-regnskabet end at opføre den enkelte bygning. Derfor ligger nøglen til at indfri samfundets klimamål hos de medarbejdere, der har ansvaret for at bygge, forvalte, drifte og udvikle vores bygninger. Det kalder på en meget større rolle for FM-organisationen i forbindelse med byggeri, renovering og klimastrategier.  

Læs også: Susanne Balslev Nielsen bringer Facility Management-forskning ud at leve i erhvervslivet

Vores virksomheder skal kunne tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, og de skal have optimale betingelser for at arbejde samtidigt med, at vi reducerer CO2-udledningen, reducerer affaldsmængderne og øger biodiversiteten. Det stiller store krav til den enkelte facility manager. Krav, som branchen i nogen udstrækning imødekommer, men kommer til at mangle, fordi der kun uddannes ganske få FM’ere og fordi presset på, at virksomheder og kommuner tænker deres medarbejdere, processer og fysiske rammer i en bæredygtig helhed, vil øges eksplosivt.

Der uddannes fantastisk dygtige mennesker i de forskellige grene af FM: Håndværkere, ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører osv. Dem får vi fortsat hårdt brug for, men vi kommer til at mangle FM’ere, der med et strategisk blik kan udarbejde analyser og skabe sammenhænge til virksomheden. Og indgå i ledelsen af virksomheden for at sikre, at virksomheden kan indfri ambitionerne på klimadagsordenen.

Udbuddet af FM-uddannelser er forsvindende lille i Danmark. Langt mindre end i vores nabolande, som f.eks. Norge, hvor man kan tage en kandidatgrad i FM. Det kan man ikke i Danmark. Ingen universiteter i Danmark udbyder en kandidat i FM. Der udbydes enkelte kurser, men ingen påtager sig den vigtige rolle at uddanne FM’ere, der har tilegnet sig viden om det strategiske og taktiske på et niveau, der sætter dem i stand til at indtage rollen som leder, der nytænker og samler.

Det, forudser vi, bliver en væsentlig barriere for, at Danmark kan indfri klimamålsætningen i de kommende år, og vi opfordrer uddannelsesministeren såvel som uddannelsesinstitutionerne til at overveje, hvordan vi skaber en ny FM-uddannelse på et niveau, der matcher vores høje krav til branchen. Vi bidrager meget gerne med vores viden og erfaringer.

Denne artikel bragte Licitationen den 6. april 2020 i en forkortet form.

Vil du vide mere?

Susanne Balslev Nielsen

Susanne Balslev Nielsen

FM Ekspertisechef

Allerød, Denmark

Civilingeniør og ph.d. Susanne Balslev Nielsen er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen for bygherrerådgivning. Hun kommer fra en stilling som chefkonsulent i Center for Ejendomme, Region Hovedstaden. Tidligere var Susanne Balslev Nielsen lektor på Danmarks Tekniske Universitet først med speciale i bæredygtig byudvikling. Siden blev hun vicecenterleder i Center for FM og var en årerække leder af det europæiske FM forskningsnetværk i EuroFM. I 2014-19 var hun ekstern professor i FM på Oslo Business School (OsloMet), og hun bygger fortsat broer til universitetsverdenen fra hendes position i NIRAS. Gennem årene er det blevet til flere lærebøger og mere end 100 artikler om FM.

Kontakt

Læs også: