FSB Medlemmer

Valg 2022 E

FSB-databasen er et vigtigt arbejdsredskab, når NIRAS og Udenrigsministeriet skal finde egnede kandidater til kommende opgaver.

FSB-databasen er et vigtigt arbejdsredskab, når NIRAS og Udenrigsministeriet skal finde egnede kandidater til kommende opgaver. Derfor er det vigtigt, at adresser, telefonnumre, e-mailadresser og kvalifikationer hele tiden er ført ajour.

CV’et har afgørende betydning for udvælgelse, og du opfordres til at opdatere det løbende og mindst en gang om året.

Som FSB-medlem kan du opdatere dine data her.

Hvis du er blevet udvalgt til en mission, anbefaler vi dig at orientere dig i følgende håndbøger:

Civil krisestyringsmission

  • EU CSDP Handbook for Decision Makers (.pdf)
  • ENTRi (Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management) Handbook “In Control: A Practical Guide for Civilian Experts Working in Crisis Management Missions”
  • Quiz - Test din viden om forskellige aspekter inden for civile krisestyringsmissioner. Quizzen er baseret på indholdet af 3. udgave af ovennævnte In Control Handbook
  • ENTRi tjeklister (før, under og efter udsendelse)

Valgobservation

Hvis du som FSB´er er blevet udvalgt til at deltage i en OSCE valgobservationsmission, opfordres du til at gennemføre OSCE/ODIHR's online kursus for korttidsobservatører (STO) på dette link.

Der er også mulighed for at udveksle erfaringer med andre FSB’ere gennem FSB-foreningen. FSB-foreningen er en privat, medlemsbaseret forening og er således ikke en del af NIRAS/UM’s FSB enhed. Foreningen fungerer som et mødested for eksperter, der står på Udenrigsministeriet liste over FSB'ere. Besøg foreningen her.

FSBnyt

Reportager fra FSB'ernes mangeartede opgaver under fremmede himmelstrøg, nyt om kommende udsendelser og meget mere - alt sammen kan du læse om i FSB's nyhedsbrev, FSBnyt.

Læs mere

Litteratur om valgobservationer:

Vil du vide mere?

Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Projektleder

København, Denmark

Se også: