FSB Medlemmer

Woman giving her vote

FSB-databasen er et vigtigt arbejdsredskab, når NIRAS og Udenrigsministeriet skal finde egnede kandidater til kommende opgaver.

FSB-databasen er et vigtigt arbejdsredskab, når NIRAS og Udenrigsministeriet skal finde egnede kandidater til kommende opgaver. Derfor er det vigtigt, at adresser, telefonnumre, e-mailadresser og kvalifikationer hele tiden er ført ajour.

CV’et har afgørende betydning for udvælgelse, og du opfordres til at opdatere det løbende og mindst en gang om året.

Som FSB-medlem kan du opdatere dine data her.

Hvis du er blevet udvalgt til en mission, anbefaler vi dig at orientere dig i følgende håndbøger:

Civil krisestyringsmission

  • EU CSDP Handbook for Decision Makers (.pdf)
  • ENTRi (Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management) Handbook “In Control: A Practical Guide for Civilian Experts Working in Crisis Management Missions”
  • Quiz - Test din viden om forskellige aspekter inden for civile krisestyringsmissioner. Quizzen er baseret på indholdet af 3. udgave af ovennævnte In Control Handbook
  • ENTRi tjeklister (før, under og efter udsendelse)

Valgobservation

Hvis du som FSB´er er blevet udvalgt til at deltage i en OSCE valgobservationsmission, opfordres du til at gennemføre OSCE/ODIHR's online kursus for korttidsobservatører (STO) på dette link.

Der er også mulighed for at udveksle erfaringer med andre FSB’ere gennem FSB-foreningen. FSB-foreningen er en privat, medlemsbaseret forening og er således ikke en del af NIRAS/UM’s FSB enhed. Foreningen fungerer som et mødested for eksperter, der står på Udenrigsministeriet liste over FSB'ere. Besøg foreningen her.

 

Læs mere

Litteratur om valgobservationer: