Picture2

Freds- og Stabiliseringsberedskabet

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) gør det muligt med kort varsel at sende danske eksperter ud som led i civile dele af konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN.

Siden 2008 har NIRAS stået i spidsen for den daglige administration af Danmarks Freds- og Stabiliseringsberedskab (FSB), som er et beredskab under Udenrigsministeriet. FSB varetager udsendelser af civile eksperter til internationale missioner inden for stabilisering, konfliktforebyggelse, fred og demokratiopbygning, der koordineres af EU, OSCE og FN i ’brændpunkter’ verden over. Indsatsen skal styrke og sikre fred og stabilitet, der begge er centrale forudsætninger for bæredygtig udvikling.

NIRAS identificerer, uddanner og udsender ca. 150 eksperter årligt til opgaver inden for henholdsvis stabilisering og demokratisering. Eksempler på udsendelser omfatter strategisk rådgivning til reform af sikkerhedssektoren i Irak og Ukraine; uddannelse af sikkerhedsstyrker og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet i Mali og Niger; overholdelse af internationale menneskerettigheder, forbedring af grænsekontrol og forvaltning af irregulær migration i Somalia og Libyen samt overvågning af fredsaftaler, fx. i Georgien. FSB træner og udsender desuden valgobservatører til internationale valgmissioner, primært gennem OSCE/ODIHR og EU.

Beredskabet blev oprettet i 1994 som  det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) og har siden 1995 haft sin egen post på finansloven. Ved udgangen af 2011 skiftede beredskabet navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB).

FSB-teamet i NIRAS 

Mandag-fredag: 10-11

FSB ”Akut Logistik” telefonen er dog åben alle dage ved behov for akut assistance: +45 6011 4260

Telefon: +45 2469 0632

Mail: fsb-niras@niras.dk

Vi foretrækker at blive kontaktet per e-mail af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse. 

Læs mere om FSB på UM's hjemmeside

Ledige stillinger

Stillinger slås løbende op på Udenrigsministeriets hjemmeside og Jobnet og kan søges af alle danske statsborgere. 

FSB udsender til 8 krisemissioner

i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa

I 2021 blev 60 personer

udsendt til krisestyringsmissioner gennem FSB

I 2021 blev 44 valgobservatører

sendt ud til ti forskellige valgmissioner

FSB's hovedopgaver

  • Civil krisestyring, stabilisering og konflikthåndtering
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Kompetenceopbygning af offentlige institutioner i konflikt- og post-konfliktramte lande.  
  • Udvikling af retssamfund
  • Demokratiudvikling og valgobservation
  • Træning af enheder indenfor sikkerhedssektoren som sikkerhedsstyrker, politi, kystvagter, grænsepoliti mv. 

Der er omkring 330 eksperter i FSB-databasen, og hvert år udsendes omkring 160 danske eksperter fra beredskabet.

FSB hører under kontoret for Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS) i Udenrigsministeriet. MNS har det overordnede politiske ansvar for FSB, mens den daglige administration siden 2008 har været varetaget af NIRAS A/S.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev FSBnyt her

Denmark's Peace and Stabilisation Response (PSR)

Contributing to stability and democracy
in international hotspots

FSB Team

Sven Vejen Hindkjær

Sven Vejen Hindkjær

Landechef

København, Denmark

Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Team Leader

København, Denmark

Sofia Jobarteh

Sofia Jobarteh

Project Manager

København, Denmark

Rune Lamberth

Rune Lamberth

Konsulent

København, Denmark

Gitte Kettner

Gitte Kettner

Financial Manager

København, Denmark

Inge Schou

Inge Schou

Social Anthropologist & Senoir Project Manager

København, Denmark

Tinna Steen Nielsen

Tinna Steen Nielsen

Project Manager

København, Denmark

Eva Ravn

Eva Ravn

Projektassistent

København, Denmark

Sarah Overby Ridha

Sarah Overby Ridha

Kommunikations- og projektassistent

København, Denmark

Thea Lykkeskov Jensen

Thea Lykkeskov Jensen

Project Assistant

København, Denmark