Energirådgivning i en verden af regulatoriske krav

NIRAS har dybe rødder i Pharma- og Life Science-industrien og mange års erfaring med design, udførelse og kvalificering af talrige energibesparende projekter inden for Life Science. På den baggrund tilbyder vi en unik kundetilpasset energirådgivning, der sikrer vores kunder bedre ressourceforbrug og øget bæredygtighed i produktionen.

Vores eksperter har stor indsigt i laboratorie- og produktionsprocesser, GMP-krav og produktionskritiske forhold. Dette indgående branchekendskab betyder, at vi altid tager udgangspunkt i vores Pharma- og Life Science-kunders specifikke ønsker, ambitioner og målsætninger, så de får bedst mulige løsninger.

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål en integreret del af vores ydelser, og vi sætter en ære i, at de valgte løsninger også har et bæredygtigt afsæt.

Vi har blandt andet gennemført energibesparende projekter inden for følgende typer af projekter i Life Science industrien:

 • Etablering af varmegenvinding og optimering af procesudsugning for tabletproduktion samt API-produktion og pilot-anlæg
 • Varmegenvinding fra trykluftanlæg
 • Energioptimering af køle- og varmeanlæg
 • Energi- og driftsoptimering af damp-systemer
 • Etablering af recirkulering på ventilationsanlæg for aseptiske produktionsfaciliteter
 • Luftkonditionering og ventilation i administration, udviklings- og QC-laboratorier, lagre, tabletproduktion og pakkerier

NIRAS' Energirådgivning omfatter også:

 • Uvildig energigranskning af alle faser for nye projekter
 • Energiscreening af processer, forsyningsanlæg og bygninger i eksisterende faciliteter
 • Lovpligtige energisyn
 • Energiledelse iht. ISO 50001
 • Support vedr. lovmæssige krav og tilskudsordninger
 • Assistance til tekniske audits