3 Ventilation Istock 96920072 (1)

Energioptimeret procesventilation og køleforsyning

Vi designer state-of-the-art proceskøle- og ventilationssystemer til pharma- og life science virksomheder, og vi har særligt fokus på energiforbrug og forsyningssikkerhed. Vi bestræber os på at implementere de nyeste teknologier og sikre optimal genanvendelse af energiforbruget.

NIRAS bidrager til en målrettet risikovurdering med produktet i centrum og sørger for fuld afklaring af alle regulatoriske krav og behov.

På baggrund af regulatoriske krav designer vi state-of-the-art proceskøleanlæg og procesventilation for Pharma- og Life Science-virksomheder, med fokus på energiforbrug og forsyningssikkerhed.

Etablering og installation af anlæg

NIRAS hjælper gerne med indkøb og koordinering i forbindelse med etablering og installation af anlæggene. Herunder ikke mindst under hensyn til, at andre dele af produktionen samtidig foregår fuldt betryggende.

Efter etablering af anlæggene, verificeres alle de opstillede krav gennem commissioning og kvalificering.

Bæredygtighed og FN's Verdensmål

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en integreret del af vores ydelser, og vi sætter en ære i, at de valgte løsninger er optimerede i forhold til kvalitet, kvantitet og produktionsomkostninger. Vi stræber efter at implementere de nyeste teknologier og dermed sikre en optimal genanvendelse af energiforbrug.

NIRAS' ydelser inden for Energioptimeret procesventilation og køleforsyning:

  • Udarbejdelse af URS’er på baggrund af risc-assessments med produktet og patienten i centrum
  • Design og specificering af energioptimerede proceskøleanlæg og varmepumper
  • Design og specificering af procesventilationsanlæg med fokus på energiforbrug og arbejdsmiljø
  • Indkøb af køleanlæg og ventilationsanlæg
  • Koordinering af etableringsfasen i respekt for anden igangværende produktion
  • Commissioning og kvalificering af anlæg

Vil du vide mere?

Lars Mørkholt

Lars Mørkholt

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2147 7820

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: