Energioptimeret procesventilation og køleforsyning

NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-branchen og de regulatoriske områder, som den er underlagt. Vi kan på den baggrund bidrage til, at de samlede produktionsfaciliteter for Pharma- og Life Science-selskaber er i komplet compliance med alle myndighedskrav.

NIRAS bidrager til en målrettet risikovurdering med produktet i centrum og sørger for fuld afklaring af alle regulatoriske krav og behov.

På baggrund af regulatoriske krav designer vi state-of-the-art proceskøleanlæg og procesventilation for Pharma- og Life Science-virksomheder, med fokus på energiforbrug og forsyningssikkerhed.

Etablering og installation af anlæg

NIRAS hjælper gerne med indkøb og koordinering i forbindelse med etablering og installation af anlæggene. Herunder ikke mindst under hensyn til, at andre dele af produktionen samtidig foregår fuldt betryggende.

Efter etablering af anlæggene, verificeres alle de opstillede krav gennem commissioning og kvalificering.

Bæredygtighed og FN's Verdensmål

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en integreret del af vores ydelser, og vi sætter en ære i, at de valgte løsninger er optimerede i forhold til kvalitet, kvantitet og produktionsomkostninger. Vi stræber efter at implementere de nyeste teknologier og dermed sikre en optimal genanvendelse af energiforbrug.

NIRAS' ydelser inden for Energioptimeret procesventilation og køleforsyning:

  • Udarbejdelse af URS’er på baggrund af risc-assessments med produktet og patienten i centrum
  • Design og specificering af energioptimerede proceskøleanlæg og varmepumper
  • Design og specificering af procesventilationsanlæg med fokus på energiforbrug og arbejdsmiljø
  • Indkøb af køleanlæg og ventilationsanlæg
  • Koordinering af etableringsfasen i respekt for anden igangværende produktion
  • Commissioning og kvalificering af anlæg