5 Service Medical Manufacturing Istock 1180408926

End of Line løsninger fra pakkeri til palletering

Vi sikrer, at produktionsanlæg, forsyninger og produktionsfaciliteter er i fuld overensstemmelse med alle regulatoriske krav, samtidig med at de er designet med fokus på et optimalt logistisk flow. Vores eksperter sikrer et optimalt layout, herunder tilpasningsevne, når der arbejdes med skiftende produkter og kunder.

NIRAS har gennem mange år leveret specialiserede ydelser til førende Pharma- og Life Science-virksomheder. Med vores eksperters dybdegående kendskab til Pharma- og Life Science-branchens regulatoriske områder, sikrer vi, at produktionsanlæg, forsyninger og produktionsfaciliteter er i fuld compliance med samtlige myndighedskrav, og samtidig designet under hensyntagen til optimalt logistisk flow.

For Pharma- og Life Science-selskaber sætter de stigende regulatoriske krav til produkthåndtering ved pakning, labelling og palletering store krav til ’end of line’ processer.

NIRAS’ specialister sikrer optimalt layout, der lever op til alle gældende krav, herunder omstillingsparathed ved skiftende produkt og kunder.

Serialiseringsproces og -udstyr

Etablering og idriftsættelse af serialiseringsproces og -udstyr er en kompliceret opgave med mange interessenter og grænseflader. NIRAS medvirker til at styre et sådan projekt samt kvalificere og validere proces og udstyr med hensyn til f.eks. dataintegritet.

Pharma- og Life Science-selskaber opnår optimal driftsøkonomi ved at automatisere den samlede proces eller dele af denne, hvilket f.eks. omfatter at koble ’end of line’ sammen med automatiserede lagersystemer.

NIRAS' End of Line løsninger:

  • Identificering af kapacitetsbehov og flow
  • Optimering af logistiske processer og layout
  • Specificering af pakkelinjer
  • Automatisering
  • Serialisering

Vil du vide mere?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: