Pharma Life Science Kursus

Pharma- og Life Science-kurser

NIRAS tilbyder en række kurser og uddannelsesforløb for pharma- og life science-branchen inden for områder som GMP, risikovurdering, GDP, procesvalidering og GxP. Vi tilbyder virksomheder skræddersyede kurser, som er tilpasset virksomheders specifikke behov, og dertil har vi generelle kurser inden for eksempelvis GMP.

NIRAS fungerer som professionel sparringspartner for pharma- og life science-industrien inden for kurser i GxP. Alle vores kurser læner sig op ad gældende standarder og underbygges af praktiske eksempler fra dagligdagen, hvilket hjælper dig til lettere at kunne relatere dig til aktuelle emner og problemstillinger.

Uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring i branchen, og blot har brug for den lovpligtige opdatering, så har NIRAS helt sikkert et kursus for dig.

Finder du ikke umiddelbart det kursus du søger, så kontakt os endelig – vi skræddersyer gerne et kursus, der dækker dine behov. Alle kurserne afsluttes med udlevering af kursusbevis.

Åbne kurser og firmatilpassede kurser for life science-virksomheder

Vi fungerer som professionel sparringspartner for life science-industrien inden for kurser i GxP. Alle vores kurser læner sig op ad gældende standarder og underbygges af praktiske eksempler fra dagligdagen, hvilket hjælper vores kunder til lettere at kunne relatere sig til aktuelle emner og problemstillinger.

Hos NIRAS udbyder vi både åbne og firmatilpassede kurser. De åbne kurser er for individuel deltagelse, hvor der er mulighed for at møde folk på tværs af virksomheder og uddannelser. Kursusindholdet og dato er fastlagt på forhånd.

Derudover tilbyder vi også firmatilpassede kurser, der er specialudviklet i samarbejde med den enkelte virksomhed. Gennem vores kurser kan vi hjælpe din virksomhed ved at medarbejdernes kompetencer inden for fx GMP eller GxP.

Hvis din virksomhed står over for en særlig udfordring, så kan NIRAS' kurser være noget en hjælp til at udvide kompetencer og ekspertiser blandt medarbejderne ved hjælp af kurser, der er specielt tilpassede deres individuelle behov.

Vi kan skræddersy kundetilpassede kurser og tilbyder blandt andet åbne kurser i:

 • Grundlæggende GMP
 • GMP for studerende
 • Risikovurdering
 • GDP
 • Procesvalidering m.m.

Bliv gerne inspireret i vores kursuskatalog, om der kunne være kurser indenfor det emne din virksomhed søger. Kursusindholdet målrettes dine behov, og indhold aftales i forbindelse med et indledende møde, hvor forventningerne afstemmes.

Grundlæggende GMP

To dage med god fremstillingspraksis

Dette 2-dages kursus giver deltagerne en grundlæggende indsigt i begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed, ud fra gældende GMP-regler, lovgivning og standarder indenfor life science-industrien. 

Kurset er målrettet akademikere, der gerne vil opnå en grundlæggende viden om GMP-kravene i regulerede produktionsmiljøer indenfor life science, og som endnu ikke har et dybt kendskab eller erfaring indenfor området. 

Kurset er særdeles relevant for personer, der overvejer at søge job indenfor life science-branchen. 

Undervisningen

Kurset varetages af seniorkonsulenter fra NIRAS. 

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af teori, praktiske øvelser og eksempler fra hverdagen i et GMP-reguleret produktionsmiljø. 

Undervisningen vil blive afholdt på dansk.

Kursus-indhold i Grundlæggende GMP

Kursusindholdet dækker de lovpligtige træningskrav til ansatte for at kunne udføre processer i et GMP-reguleret produktionsmiljø. Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori, cases og praktisk træning. Følgende emner gennemgås på kurset:

GMP-baggrund
Hvorfor har vi GMP og hvordan er det opstået?

Kvalitetssikringssystem
En introduktion til forskellige forretningsprocesser, fokuseret på konsekvent at opfylde kundernes krav og øge deres tilfredshed

Adfærd i et GMP-reguleret produktionsmiljø
Rumklasser, sluser, hygiejne og påklædning

Produktion- og procesflows
Sikring af produktion og processer, samt indretning i farmaceutisk produktion

Afvigelser og CAPA
Introduktion til systematisk problemløsning

Krav til produktionsudstyr
Introduktion til kvalificering og validering

Inspektioner, audits og observationer
Eksempler hvor GMP er blevet omgået og warning letters

God dokumentationspraksis
Right First Time, batch records og logbøger

Ændringssager
Hvad skal man være opmærksom på, når man foretager ændringer i processen?

Dataintegritet og serialisering
Introduktion til dataintegritet og serialisering

God distributionspraksis
Logistik, planlægning, opbevaring, håndtering og dokumentation

Læringsudbytte

Kurset giver deltagerne kendskab til:

 • Et grundigt indblik i et reguleret produktionsmiljø med mange facetter.

 • De internationale guidelines samt brugen af disse via virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer.

 • Kvalitetsforståelse og de underliggende operationelle begreber og deres betydning.

 • Processerne indenfor farmaceutisk produktion.

 • Risikovurdering og risikostyring.

 • Udfordringerne ved at arbejde i en meget reguleret verden.

Tilmeld dig kurset i Grundlæggende GMP

Få den grundlæggende indsigt i begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed, ud fra gældende GMP-regler, lovgivning og standarder indenfor life science-industrien. 

GMP for studerende

En dag med særligt tilpasset træning i god fremstillingspraksis

Er du studerende og mangler grundlæggende viden om GMP?
Sigter du efter en karriere indenfor life science-branchen og ved, at manglende GMP-indsigt kan være årsagen til, at du ikke kommer i betragtning til jobbet?

Kurset giver deltagerne en grundlæggende indsigt i begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed, ud fra gældende GMP-regler, lovgivning og standarder indenfor life science-industrien. 

Kurset er målrettet studerende akademikere, der gerne vil opnå en grundlæggende viden om GMP-regulerede produktionsmiljøer i den farmaceutiske industri, og endnu ikke har et dybt kendskab eller erfaring indenfor området. Kurset er særdeles relevant for studerende, der overvejer at søge job indenfor life science branchen.

Undervisningen

Kurset varetages af seniorkonsulenter fra NIRAS med stor erfaring inden for:

 • Myndighedskrav
 • QA
 • Farmaceutisk produktion
 • Undervisning og trænin

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af teori, praktiske øvelser og eksempler fra hverdagen i et GMP-reguleret produktionsmiljø.

Undervisningen vil blive afholdt på dansk.

Kursusindhold

Kursusindholdet gennemgår de lovpligtige træningskrav til ansatte for at kunne udføre processer i et GMP-reguleret produktionsmiljø. Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori, cases og praktisk træning. Følgende emner gennemgås på kurset:

GMP-baggrund og historie
Hvorfor har vi GMP og hvordan er det opstået?

Lovgivning og regulativer
Hvordan omsættes lovgivning til praksis?

Adfærd i et GMP-reguleret miljø
Rumklasser, sluser, hygiejne og påklædning

Dokumenthåndtering
En introduktion til dokumenthåndtering og udarbejdelse af SOP'er

Krav til produktionsudstyr
En introduktion til krav, kvalificering og validering

Dataintegritet og serialisering
En introduktion til dataintegritet og serialisering

Inspektioner, audits og observationer
Eksempler hvor GMP er blevet omgået og warning letters

God distributionspraksis
Logistik, planlægning, opbevaring, håndtering og dokumentation

Læringsudbytte

Kurset giver deltagerne kendskab til:

 • Et grundigt indblik i et reguleret produktionsmiljø med mange facetter.
 • De internationale guidelines samt brugen af disse via virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer.
 • Kvalitetsforståelse og de underliggende operationelle begreber og deres betydning.
 • Processerne indenfor farmaceutisk produktion.
 • Udfordringerne ved at arbejde i en meget reguleret verden.

Tilmeld dig kurset i GMP for studerende

Kurset giver studerende en grundlæggende indsigt i begreberne kvalitetsforståelse og patientsikkerhed, ud fra gældende GMP-regler, lovgivning og standarder indenfor life science-industrien. 

GDP – God distributionspraksis

En dag med grundlæggende krav til opbevaring og distribution af lægemidler

Er du ansat i life science-branchen, og ønsker du et større kendskab til myndighedernes krav til opbevaring og distribution af lægemidler?

Med dette kursus får du et indblik i, hvordan praksis fungerer, samt hvordan man forhindrer at forfalskede lægemidler kommer ind i forsyningskæden.

Kurset giver deltagerne en indsigt i de grundlæggende krav fra myndighederne til opbevaring og distribution af lægemidler, samt hvordan man forhindrer, at forfalskede lægemidler kommer ind i forsyningskæden.

Deltagerne får viden om myndighedskravene til producenter, og værdien af, at have et velfungerende kvalitetssystem, der sikrer lægemidlernes integritet og understøtter aktiviteter i forhold til personale, dokumentation, lokaler, udstyr og transport.

Kurset er målrettet akademikere og teknikere, der gerne vil opnå grundlæggende viden om god distributionspraksis.

Undervisningen

Kurset varetages af seniorkonsulenter fra NIRAS.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af teori, praktiske øvelser og eksempler fra hverdagen i et GMP-reguleret produktionsmiljø.

Kursusindhold

Kursusindholdet dækker de lovpligtige krav til lagre og distributionsprocessen, samt eksempler på typer af disse. Følgende emner gennemgås på kurset:

Krav til lagerbetingelser
Hvilke krav findes der til lagerbetingelserne "on-site" og under transport?

Opbevaring under sikre forhold
Hvad kendetegner "sikre forhold", og hvad skal man være opmærksom på?

Forebyggelse af kontaminering
Hvad kan man gøre for at forebygge en eventuel kontaminering?

Sporbarhed
Hvordan kan vi spore eksisterende produkter, og hvordan anvendes tilbagekaldelsessystemer for defekte produkter?

Modtagelse, forsendelse og transport
Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med distributionsprocessen?

Temperaturfølsomme produkter
Håndtering af temperaturfølsomme produkter

Afsluttende diskussion
Spørgsmål og debat

Læringsudbytte

Kurset giver deltagerne kendskab til:

 • GDP-reglerne og hvordan man kan anvende dem i praksis.
 • Kravene for opbevaring, distribution og sporing af lægemidler.
 • Håndtering af temperaturfølsomme produkter.

Vil du vide mere?

Annette Myrup

Annette Myrup

Heading NIRAS Life Science Academy

Allerød, Denmark

+45 3144 7523

Se også: