Homis Website Ydelse

HOMIS – Holistisk Management Information System

HOMIS sikrer sammenhæng i forretningen mellem strategi, investering, drift og optimering.

HOMIS står for Holistic Management Information System og er et softwareprodukt udviklet af NIRAS. HOMIS kan for eksempel konfigureres som enhver forsynings Management Information System og bruges allerede af forsyninger nationalt og internationalt til performance management.

HOMIS er baseret på Balanced Scorecard – en standard for strategisk performance management, som kombineres med ledelseshierarkiet og geografien og derved skaber det holistiske overblik over forretningen for hvert team og for hvert geografisk område.

HOMIS samler informationer fra mange datakilder

HOMIS er bygget på unik og åben struktur, der gør det nemt at integrere med relevante databaser, som indeholder informationer, der er nødvendige og vigtige for at skabe et overblik over det aktuelle performance niveau. Derfor er det muligt at samle data fra forskellige systemer såsom driftsdata, økonomidata, topologidata, investeringsdata, kundedata og kombinere disse til automatisk beregning af nøgletal på tværs af alle datakilder ét samlet sted.

HOMIS analyserer sammenhænge mellem nøgletal, og benchmarking sker på alle niveauer i organisationen. Dette overblik gør det lettere for eksempelvis en forsynings ledelse at sikre sammenhæng mellem strategi, investering, drift og optimering.

Systemet understøtter løbende forbedringer af driften via strategiske og operationelle mål. På den måde sikrer HOMIS, at forbedringstiltag baseres på objektive beslutninger på baggrund af faktuelle nøgletal.

HOMIS giver blandt andet:

  • Ledelsen får direkte adgang til information om virksomhedens tilstand og udvikling på kritisk nøgleparametre. Det kræver ikke længere indrapportering i Excel og lignende fra de underliggende lag i forretningen
  • Viser resultater grupperet efter tekniske fagområder med mulighed for yderligere inddeling i geografiske områder
  • Giver den enkelte leder mulighed for at dokumentere og forklare sit ansvarsområdes udvikling
  • Er designet til at hente data direkte i forretningens systemer, inklusive GIS, SRO, ERP, Asset Management, vedligeholdssystemer, hydrauliske modeller og andre specialsystemer.

Brug for support?

Vi hjælper dig hele vejen rundt, så du altid holder åbent i din forretning.

Vil du vide mere?

Klavs Høgh

Klavs Høgh

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 8161 4142

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: