Homis Website Ydelse

HOMIS – Holistisk Management Information System

HOMIS sikrer sammenhæng i forretningen mellem strategi, investering, drift og optimering.

HOMIS står for Holistic Management Information System og er et softwareprodukt udviklet af NIRAS. HOMIS kan for eksempel konfigureres som enhver forsynings Management Information System og bruges allerede af forsyninger nationalt og internationalt til performance management.

HOMIS er baseret på Balanced Scorecard – en standard for strategisk performance management, som kombineres med ledelseshierarkiet og geografien og derved skaber det holistiske overblik over forretningen for hvert team og for hvert geografisk område.

”Vi bruger dagligt HOMIS til at hjælpe os med at skabe et samlet overblik over de målere og loggere med mere, som fortæller os, hvor vi skal prioritere vores indsatser i forbindelse med lækagesøgning.”

Kim Roar, teamleder i HOFOR.

Se produkt demo

HOMIS samler informationer fra mange datakilder

HOMIS er bygget med en åben interface-struktur, der gør det nemt at integrere med relevante datakilder, typisk databaser, som indeholder data og informationer, der er nødvendige og vigtige for at skabe et overblik over det aktuelle performanceniveau. Dermed er det muligt at samle data fra mange forskellige systemer såsom driftsdata, økonomidata, topologidata, investeringsdata, kundedata og kombinere disse til automatisk beregning af nøgletal på tværs af alle datakilder, og præsentere resultatet ét samlet sted – i HOMIS.

HOMIS analyserer sammenhænge mellem nøgletal, og benchmarking kan foretages på tværs af geografiske områder for alle niveauer i organisationen. Dermed skabes et unikt overblik som gør det lettere for eksempelvis en forsynings ledelse at sikre sammenhæng mellem strategi, investering, drift og optimering.

Systemet understøtter løbende monitorering af forbedringer af driften via strategiske og operationelle mål. På den måde sikrer HOMIS, at forbedringstiltag baseres på objektive beslutninger på baggrund af faktuelle nøgletal, før implementeres.

Download brochure

Læs mere om fordelene ved HOMIS.

HOMIS understøtter blandt andet:

  • Ledelsen direkte adgang til information om virksomhedens tilstand og udvikling på kritiske nøgleparametre. Det kræver ikke længere manuel indrapportering i Excel og lignende fra de underliggende lag i forretningen.
  • Nøgletal og underliggende parametre og resultater vises grupperet efter tekniske fagområder, som yderligere er inddelt i geografiske områder som f.eks. målezoner, afregningszoner eller oplande, alt efter det konkrete formål.
  • Den enkelte leder mulighed for at dokumentere og kommunikere sit ansvarsområdes status og udvikling.
  • En out-of-the-box værktøjskasse til at hente data direkte i forretningens systemer, inklusive GIS, SRO/SCADA, ERP, Asset Management, vedligeholdssystemer, hydrauliske modeller og andre specialsystemer.

Brug for support?

Vi hjælper dig hele vejen rundt, så du altid holder åbent i din forretning.

Vil du vide mere?

Christian Rosen Balder

Christian Rosen Balder

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4299 9293

Gitte Marlene Jansen

Gitte Marlene Jansen

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4810 4563

Se også: