Nyhed

Oslo vandforsyning går online for at reducere højt vandtab

Maridalsvannet Credit Wilhelm Joys Andersen (1)

En ny og højteknologisk onlinemodel over hele vandforsyningen til Oslo by skal hjælpe med at reducere et højt lækageniveau og løse en alvorlig vandudfordring, som truer den norske hovedstads forsyning af drikkevand i fremtiden.

1. november, 2018

I Oslo går 35 procent af det rene drikkevand tabt på vejen fra vandværk til vandhane. De store mængder drikkevand siver ud gennem utætheder i ledningsnetværket, og hidtil har der været begrænset fokus på vandspil i Norge.

Men nu har Oslo Kommune, som varetager vandforsyningen i den norske hovedstad, lagt en ambitiøs plan for, hvordan vandtabet skal nedbringes og forsyningen af rent drikkevand til Oslo kan fremtidssikres.

”Vi har brug for et faktabaseret beslutningsværktøj, der kan bidrage til at lokalisere og eliminere svagheder i vores system. For at kunne agere proaktivt og hele tiden optimere driften skal vi have overblik over forholdene i ledningsnettet og analysere konsekvensen af forskellige tiltag, inden vi realiserer dem. Digitalisering og viden bliver nøglen til denne nødvendige effektivisering,” siger Chetan Hathi, som er projektleder ved Oslo Kommune, Vann og avløp.

Real-time overblik over 1.550 kilometer vandledning

Frem til 2022 vil Oslo Kommune eksekvere en fem-trins plan for lækagereduktion. Planen omfatter; at indføre en standard metode til at opgøre vandtab, at opdele ledningsnettet i mindre områder, at styre og optimere trykket i ledningsnettet samt at styrke nøgletalsanalyser og rapportering.

Målet er at bringe lækageniveauet i Oslo ned til 20 procent inden 2030. En central brik i denne fem-trins plan er desuden at etablere en avanceret onlinemodel over hele forsyningsnetværket, som omfatter 1.550 kilometer vandledning. Det skal give forsyningsselskabet et ’real time’ indblik i vandets flow igennem drikkevandssystemet og trykket i ledningerne.

Sådan vil Oslo Kommune kunne finde lækager tidligt ved at se på vandmængder, retning på vandstrøm og variationer i vandtrykket. Samtidig vil modellen også gøre det muligt at overvåge nøgletal og dermed forbedre den viden, som skal gøre det muligt at nå målet om at begrænse vandtabet.

Vandudfordring

Oslo er en by i vækst. Lige nu skal ca. 700.000 borgere forsynes med rent drikkevand. Men i fremtiden forventer kommunen at skulle levere vand til hele 900.000 indbyggere.

Kort sagt

  • Oslo Kommune vil reducere vandspildet fra ca. 35% til 20% inden 2030. Der arbejdes ud fra en ambitiøs fem-trins plan
  • NIRAS skal levere et komplet online system bestående af hydraulisk model i værktøjet Aquis samt management informationssystemet HOMIS til nøgletalsstyring
  • Oslo har allerede en offline-model af vandnetværket (Mike Urban), som nu lægges over i Aquis software for online simulering
  • HOMIS er et nøgletals-værktøj til vandforsyninger udviklet af NIRAS, som indhenter oplysninger fra SCADA system samt fra noise-loggers, ventiler, pumper, resultater fra Aquis etc.
  • Hele systemet ventes at være i drift i starten af 2019, hvor Oslo kommunes medarbejdere oplæres i systemet
  • Videreudvikling og tilpasning af systemet samt fortsat uddannelse og oplæring af brugere fortsætter i yderligere 3 år.

Drikkevandet til Oslo by hentes fra de nærliggende søer Maridalsvannet og Elvåga. Herfra indvinder Oslo Kommune hvert år omtrent 100 millioner kubikmeter til byens drikkevandsforsyning. Men kommunen har i en årrække ønsket sig en ny kilde til drikkevand. Dels kan svingende drikkevandskvalitet nemlig true forsyningssikkerheden, og kommer der to eller flere år i træk tørke, kan der opstå mangel på drikkevand fra de to søer. Dertil kommer det øgede vandbehov, som følger af befolkningstilvæksten.

Der er derfor brug for at tænke nyt for at sikre hovedstadens drikkevand i fremtiden. Men nye vandkilder til at forsyne op imod én million mennesker kan ikke findes med et quick fix. Derfor kan svaret være at reducere andelen af drikkevand, som mistes igennem lækager – her er der nemlig rundt regnet 35 millioner kubikmeter rent drikkevand at hente årligt – eller godt en tredjedel af byens nuværende vandbehov.

State-of-the-art teknologi

At få styr på vandtabet i Oslo er dog ikke tilstrækkeligt til at sikre fremtidens vandforsyning. Men det kan tjene som en midlertidig løsning, indtil Oslo Kommune har sikret en ny kilde til at forsyne byen med. Det fortæller Gitte Marlene Jansen, som er projektleder i NIRAS.

Sammen med danske og norske specialister fra NIRAS arbejder hun nu tæt sammen med Oslo Kommune for at etablere ny, avanceret teknologi, der skal hjælpe med at optimere forsyningsforholdene og finde ud af, hvor i det 57 år gamle drikkevandssystem, vandet pibler ud.

Som rådgiver for Oslo Kommune skal NIRAS nemlig etablere onlinemodellen – systemet Aquis – der skal dække alle forsyningsnetværkets vandledninger. Udover Aquis skal også nøgletalsværktøjet HOMIS, som er udviklet af NIRAS, implementeres. Når basissystemet er sat op, skal teamet af rådgivere oplære Oslo Kommunes teknikkere, så de selv kan betjene systemet fremadrettet.

”Det er ikke bare en projektleverance og så videre til næste opgave. Der er tale om et længerevarende samarbejde, hvor vi over en fireårig periode skal hjælpe Oslo Kommune med at komme et skridt nærmere en bæredygtig og fremtidssikker vandforsyning. Kunden har ambitiøse mål og har valgt at investere både tid, penge og ressourcer - og vi har de værktøjer og kompetencer, der skal til. Det, synes jeg, er rigtig spændende,” siger projektleder Gitte Marlene Jansen.

Oslo Kommunes netværk

  • Oslos vanddistributionssystem består af 1.550 km kommunale ledninger med en gennemsnitsalder på 57 år. 
  • Da der er store højdeforskelle i Oslo, er systemet delt ind i 53 separate trykzoner (ti trykzoneniveauer). 
  • Mange af zonerne forsynes via pumpestationer og højdebassiner.

Vil du vide mere?

Gitte Marlene Jansen

Gitte Marlene Jansen

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4810 4563

Se også