04E814 Wml

DRIVE - systemet der effektiviserer dine arbejdsgange

DRIVE er et digitalt system til styring og håndtering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forsyningsselskaber og virksomheder. DRIVE øger effektiviteten og giver dig store besparelser i tid og ressourcer.

DRIVE er et digitalt system til styring og håndtering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det kan for eksempel være tilsyn og serviceopgaver i forsyningsselskaber. Systemet effektiviserer arbejdsgange på tværs af både afdelinger såvel som firmaer, og det giver store besparelser i tid og ressourcer. Brugervenlighed og brugergrænseflader er i fokus, så DRIVE kan tilgås af flere aktører – både internt og eksternt.

Systemets kerneegenskaber er digitalt overblik, struktur og enkle menuer. Systemet bidrager også med et serviceløft over for dine kunde – for eksempel via automatisk tilbagemelding på udført arbejde hos din kunde. DRIVE kommer desuden med nøgletal og statistikker baseret på eksport af relevante data til benchmarking.

DRIVE THRU®

DRIVE THRU® er en ny, avanceret funktion i DRIVE. Funktionen automatiserer i højere grad planlægning af opgaver lige fra henvendelse til tildeling af opgaver, SMS-notifikation og helt frem til sagsafslutning.

DRIVE systemet indeholder:

 • GIS Integration: Kombinerer data, GIS og SRO i ét system
 • Henvendelser: Opret henvendelser inkl. kort markering eller modtag dem fra ekstern website
 • Rutine: Planlæg faste opgaver i årets løb, så styringen kører fuldautomatisk
 • Opgaver til udførelse: Tekniker eller entreprenør logger på og tilgår sine jobs
 • Afrapportering: Rapport fra tekniker eller entreprenør sker direkte inkl. dokumentation, tjekliste mv.
 • Godkendelse: Medarbejder godkender udførte opgaver
 • Nøgletal: Eksportér relevant data til benchmarking eller Excel.
 • Brugervenlig på alle platforme for alle brugere

DRIVE understøtter alle forretningsområder: Vand, Varme, Kloak, Gadelys, Miljøtilsyn, Tele, El, Gas, Fibernet, Trafik & Veje, Havne mv.

Integration med andre it-løsninger:

 • Website til håndtering af henvendelser – eks. Mitvand.dk og MinKloak.dk
 • Anlægsregister – eks. ASSET
 • Automatisk oprettelse af opgaver – eks. SRO
 • Driftsdata bliver gjort til brugbar information – eks. ved Machine Learning

Download brochure

Læs mere om fordelene ved DRIVE.

Support - ring 28 57 58 59

Vi hjælper dig hele vejen rundt, så du altid holder åbent i din forretning.

Vil du vide mere?

Thomas Heine Bech

Thomas Heine Bech

Gruppeleder: Data & Software

Aalborg, Denmark

+45 6040 9186

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: