IOT 2 11 2

IoT og sensorer

Rådgivning om IoT og sensorer – fra opsætning og dataindsamling til analyse og visualisering.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) giver helt nye muligheder for automation af opgaver, avanceret varsling, forudsigelse af hændelser, overvågning og meget andet. NIRAS har solid erfaring med området og gør brug af de seneste udviklinger inden for IoT og sensor-teknologi.

Vi leverer komplette IoT-løsninger, der passer til dine behov. Fra behovsundersøgelse omkring valg af sensor og IoT-infrastruktur til opsætning, installation, datavisualisering og drift. I tæt samarbejde med vores faglige rådgivere, data science specialister og BI konsulenter er vi desuden godt klædt på til at give dig sparring i udvikling af skræddersyede løsninger, så du får maksimal værdi ud af dine data.

Skalerbare IoT-løsninger

Vores IoT-løsninger er fleksible og skalerbare, og vi leverer både små såvel som store setup. Fra parkeringsovervågning, rumsensorer, radon-monitering og fabriksinstallationer til vandstandsovervågning. Vi kan give dig sparring om det hele, har erfaring med det meste og hjælper dig videre ud fra dine behov.

IoT-teknologien kan blandt andet bruges:

  • I forsyningsbranchen til fx affaldssystemer, forsyningsnettet, renseanlæg, vandværker og varmeværker.
  • På miljøområdet ift. grundvandsniveau, indeklima, vandkvalitet i søer, havne, badevandsvarsling og radon.
  • I byområder til fx parkeringsovervågning, adfærdsmønster i trafik inkl. hastighed, afhentning af affald og snerydning.
  • Til industrielle formål i fx produktionsanlæg og lagerstyring.
  • I Facility Management til fx rumregistrering, temperaturstyring og indeklima.

Webløsninger og SCADA

Alle IoT-sensorer er i dag batteridrevne og kan placeres overalt. NIRAS tilbyder IoT-løsninger med både visualisering i webbaserede løsninger samt i SCADA-systemer.

Et eksempel er vores velafprøvede IoT-løsning til installation og drift af vandstandsmålere, som er konkurrencedygtig og giver mulighed for at lade data indgå i et større sensor- og data-delingsnetværk, gennem det NIRAS-udviklede vandkortet.dk. En prisbillig, teknologisk løsning målrettet en specifik, faglig problemstilling.

Download vores brochure

Læs mere om vores løsninger

Vil du vide mere?

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Afdelingschef - Automation og Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: