Borgere indsamler data med løsningen vandkortet.dk

Grava3 Sensor I Kaerby

I Kærby går borgerinddragelse og intelligent brug af data hånd i hånd. I et nyt projekt hjælper beboere nemlig med at indsamle data om højtstående grundvand og skabe nye indsigter.

21. januar, 2021

Kærby i Nordjylland oplever tit oversvømmelser, og det er til stor gene for byen og borgerne med de store vandmængder på vejene og i haverne. Vandløb og kloakker kan heller ikke følge med. Klimaforandringernes konsekvenser i byer betyder, at den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er steget med ca. 100 mm hen over de sidste 100 år. De øgede nedbørsmængder betyder, at grundvandets daglige niveauer stiger, ligesom der kommer mere vand i vandløbene.

For at finde fremtidens klimaløsninger er det vigtigt at undersøge og forstå samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystem under et ændret klima. Derfor har NIRAS udviklet løsningen Vandkortet.dk og opsat målere til at overvåge vandniveauet i vandløb og grundvandet i Kærby og Østerådalsområdet, som ligger i Nordjylland.

Projektet har til formål at indsamle data om vandniveauet i perioden 2020-2022. De nye data skal medvirke til at beregne scenarier og undersøge vandets rejse. Derudover skal de nye data give viden om hvilke tekniske løsninger, der potentielt kan modvirke det stigende grundvand. Sådan går borgerinddragelse og data hånd i hånd og medvirker til at give nye indsigter.

Borgerinddragelse og databaseret viden

Borgerne i Kærby samt besøgende i og omkring Østerådalen opfordres til at hjælpe til med at aflæse og registrere data om grundvandets daglige niveauer. Der er nemlig installeret en række målestationer og målepæle ved og omkring Østerådalen. Derudover er der installeret en række sensorer, som skal kortlægge grundvandsniveauet frem mod 2022.

På den måde er det enkelt for borgerne og de besøgende i området at aflæse vandniveauet ved en af de otte offentlige målestationer nær stisystemerne og de fem måler-pæle i vandløbene på deres rute rundt i området. Derudover opfordres borgerne og de besøgende i området til at tage billeder fra vandløbene eller andre steder i området, hvor der ligger vand, så der på den måde kommer mest muligt data ind.

Data fra borgerne indsendes via Vandkortet.dk. På den måde medvirker borgerne til at give nye indsigter, som blandt andet skal bruges til at give viden om, hvilke tekniske løsninger, der potentielt kan modvirke det stigende grundvand.

Samarbejde mellem Aalborg og NIRAS

Projektet i Kærby udføres i samarbejde med Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og så altså byens borgere. Projektet er desuden støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP). Målet er at opnå bedre viden om samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystemet under et ændret klima.

”Viden er en vigtig forudsætning for at finde fremtidens klimaløsninger. Derfor har vi brug for data om grundvandets daglige niveauer i området omkring Østerådalen – især ændringerne ved regn og tørke. Med opsamling af data om vandniveauer frem mod 2022 kan vi bedre analysere udviklingen og dens konsekvenser og på baggrund af disse data tage beslutning om tiltag og forbedringer,” siger Anja Sloth Ziegler, projektleder fra Aalborg Forsyning. Hun fortsætter:

”NIRAS har bidraget med online overvågning af vandstanden, sensorteknologi og en IoT-platform, som gør det nemt at lære af indsamlet data og forudsige fremtidens hændelser og udvikling. NIRAS har i vores samarbejde vist stor faglig ekspertise – både rent fagligt om grundvandet men også på det IT-tekniske område ved at føre løsningen vandkortet.dk ud i livet.”

Klik på billedet for at besøge Vandkortet.dk.

Vil du vide mere?

Morten Westergaard

Morten Westergaard

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6427

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: