Projekt

Svovlsyre fra gasproducent genbruges i landbruget

Gyllespreder

Normalt vil virksomheden Strandmøllen destruere den svovlsyre, den bruger til at rense svejsegas. Men i en ny industrisymbiose genbruges svovlsyren i stedet i landbruget.

4. maj, 2018
  • SDG: #9, #12
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet, Miljø
  • Lande: Danmark

Svovlsyre, som virksomheden Strandmøllen bruger til at rense svejsegas, får nyt liv i landbruget som tilsætning til gylle i stedet for at blive destrueret. En landmand på Fyn skal fremover aftage svovlsyren, og Strandmøllen skal ikke længere betale for at få den destrueret. En symbiose til gavn for både miljø og økonomi.

Landmanden tilsætter svovlsyre i sin gylle, fordi det reducerer afdampningen af ammoniak og dermed stanken af gylle. Udover at stanken reduceres, løser svovlsyren også det problem, at der er mangel på svovl i mange landmænds marker, fordi det tidligere problem med syreregn i dag er blevet løst. Derudover indeholder svovlsyren fra Strandmøllen både fosfor og kvælstof, som er gødningsstoffer. Landmanden kan derfor drage nytte af svejsegassen fra Strandmøllen.

Sparer penge ved løsningen

Strandmøllen sender sin svejsegas gennem et brusebad af svovlsyre for at fjerne vanddamp og andre stoffer. Men efterhånden, som mere og mere svejsegas renses, bliver svovlsyren fortyndet. Og på et tidspunkt kan den ikke længere bruges. Tidligere måtte Strandmøllen betale for at få destrueret den brugte svovlsyre, men i kraft af samarbejdet med landmanden på Fyn er det ikke længere nødvendigt.

Den innovative genanvendelse af svovlsyren kommer både Strandmøllen og landmanden til gavn. Landbruget kan nemlig drage nytte af restproduktet. Normalt vil landmanden købe svovlsyren til sin gylle, men nu er der ikke længere behov for at indkøbe de samme mængder, efter Strandmøllen er blevet ’leverandør’ af svovlsyren og symbiosepartner. Landmanden sparer altså også penge ved at aftage svovlsyren fra Strandmøllen.

Fra ide til virkelighed

NIRAS har rådgivet Strandmøllen om, hvordan de kunne få omsat idéen om industrisymbiosen til virkelighed. Først blev der regnet på, hvor stor gevinsten ville være ved symbiosen. Udover genvinsten ved selve symbiosen viste det sig også, at Strandmøllen kunne spare et betydeligt beløb ved at købe svovlsyren ind i større partier.

Derefter handlede det om, at svovlsyren fik en ny klassifikation. Den skulle ikke længere klassificeres som affald men derimod et biprodukt. Myndighederne skulle samtidig give tilladelse til, at svovlsyren fremover må spredes på landmandens marker.

Udfordringen var, at svovlsyren ikke var omfattet af den eksisterende lovgivning. Det var derfor nødvendigt med en tæt dialog med de berørte kommuner og flere forskellige styrelser. Desuden skulle der udarbejdes en række dokumenter, såsom et sikkerhedsdatablad til svovlsyren, der blandt andet beskriver, hvordan man skal håndtere produktet.

Vil du vide mere?

Lena Holm Christensen

Lena Holm Christensen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4421

Se også