Projekt

Sundhedsstyrelsen støtter kommuners indsats for at give alle børn en god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet.

Alle børn fortjener en god start på livet.

En række kommuner systematiserer og styrker indsatsen for børn i udsatte positioner i deres første vigtige 1.000 dage – NIRAS har evaluereret projekterne og givet anbefalinger til Sundhedsstyrelsens videre indsats.

31. marts, 2023
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Sundhedsstyrelsen

De første 1.000 dage er vigtige for et barns udvikling og muligheder i livet. Derfor har Sundhedsstyrelsen de seneste år støttet en lang række projekter, der har til formål at give flere børn en god start på livet. For eksempel ved at tilbyde flere besøg fra sundhedspleje, nye forældrekurser og netværksgrupper. For at sikre forankring af viden og beslutningsgrundlag for fremtidig praksis har NIRAS evalueret projekterne.

Nye indsatser styrker samfundets sociale bæredygtighed

Projekterne er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med social bæredygtighed og reducere ulighed gennem øget støtte til sårbare familier. Det sker ved, at forældrene får støtte til at løse deres udfordringer og styrke deres forældreevne. Det giver deres børn en god start på livet og bedre muligheder senere i livet.

Mere støtte efter det første år

I de fleste tilfælde besøger sundhedsplejen de nybagte forældre sidste gang, når barnet er omkring et år, men for mange familier er der behov for, at sundhedsplejen fastholder kontakten til familierne længere. Dét er et af resultaterne af NIRAS’ evaluering af en række nye tiltag i sundhedsplejen på tværs af 21 danske kommuner.

”Vi er ikke i tvivl om, at vi skal fortsætte samarbejdet og konsulentfunktionen i dagtilbuddene. Men hjemmebesøg handler om kroner og ører. Det giver rigtig, rigtig god mening, så vi håber, at vi kan fortsætte det. Og jeg ville ønske, alle familier kunne få det.”

Sundhedsplejerske og projektleder

Både sundhedsplejersker, pædagoger og forældre oplever, at flere hjemmebesøg hos familierne – sammen med kurser for forældrene – er med til at fremme en god og tryg tilknytning mellem forældre og barn. Det giver mulighed for, at man som familie får nye perspektiver på sin adfærd og vaner, der kan være med til at skabe nye og mere konstruktive handlingsmønstre. Samtidigt er øget samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud også vigtigt for at styrke sundhed og trivsel for børnene.

Viden fra projektforløb skaber grundlag for fremtidig praksis

Gennem interview med flere end 100 forældre fra 21 forskellige kommuner har NIRAS afdækket, hvordan forældrene oplever de ekstra tilbud, samt hvilken betydning de har haft for dem og deres børn. Den viden er med til at danne vidensgrundlag for at Sundhedsstyrelsen, og alle landets kommuner kan beslutte, hvilken støtte og hvilke tilbud de fremover vil give forældre og børn.

En tværgående evaluering

  • NIRAS har evalueret en række projekter støttet af Sundhedsstyrelsen.
  • Flere hjemmebesøg hos familierne, nyt materiale til at facilitere samtalen, forældrekurser om tryghed og øget samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen er de greb, der er blevet afprøvet i en tre-årig projektperiode.
  • Interview og registrering af aktiviteter har givet vigtig viden om aktørernes erfaringer med nye tiltag og indsatser samt målgruppens behov og oplevelser.
  • NIRAS’ antropologer og sociologer designer evalueringer med brug af forskellige metodiske greb, der sikrer det nødvendige vidensgrundlag om både professionelle aktørers arbejdsliv og oplevelser med nye tiltag samt målgruppers oplevelse af at blive mødt på nye måder.
  • Du kan læse hele evalueringen her.

Vil du vide mere?

Gertrud Øllgaard

Gertrud Øllgaard

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2019 8750

Cathrine Herling Olsen

Cathrine Herling Olsen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6040 9161

Se også: