Projekt

Håndværkelevers behov og drømme for fremtidens håndværks-kollegium

Hvordan bygger man et håndværkskollegium, som fremmer håndværkerlærlinges sammenhold og faglige stolthed? Foto: Frame & Work

Hvordan bygger man et håndværkskollegium, som fremmer håndværkerlærlinges sammenhold og faglige stolthed? Foto: Frame & Work

En forståelse for håndværkerlærlinges behov og liv er afgørende for realiseringen af BRF-fondens ambitioner for fremtidens håndværkskollegier. Der skal være optimale rammer for de unge lærlinges udvikling og uddannelsesmuligheder.

15. marts, 2023
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: BRF-Fonden

Hvordan skabes et håndværkskollegium, der fremmer beboernes sociale og faglige udvikling? Dette spørgsmål bad BRF-fonden NIRAS’ antropologer om at besvare gennem en kvalitativ målgruppeundersøgelse. Undersøgelsen giver en forståelse for målgruppens behov, livsvilkår og de udfoldelsesmuligheder, som kollegiet kan give dem.

Robust og anvendelig viden om målgruppen

Gennem observationer, situationsinterview og dybdeinterview opbyggede NIRAS ny viden om håndværkelevernes liv, ønsker og udfordringer. Med det afsæt viste undersøgelsen også de grundlæggende og langsigtede behov, som giver et væsentligt grundlag for et vellykket byggeprogram og håndværkskollegium.

"Det er interessant og fedt at samle folk, der uddanner sig i samme retning på samme sted. Vi er jo sådan nogle, der vil reparere ting. Man kan være i et fællesskab om sit fag."

Tømrerlærling, 25 år

Udvikling på målgruppens præmisser

Et gennemgående fokus på målgruppens behov er afgørende for håndværkskollegiets succes og sociale bæredygtighed. Her har NIRAS også bidraget til evalueringen af fysiske afprøvninger af mulighederne.

Læs mere her.

Anerkendelsen af håndværkelevers faglighed og fællesskab

For håndværkslærlinge er det fremtidige kollegium mere end blot et godt boligtilbud. De oplever et ambitiøst kollegium som en anerkendelse af håndværksuddannelsernes faglighed og deres behov for fællesskaber i forbindelse med uddannelsen. Elever på håndværksuddannelserne er optaget af byggeriets håndværksmæssige kvalitet og ser på det med en stor gør-det-selv-handlekraft. Denne handlekraft viste sig i NIRAS’ senere evaluering af afprøvninger af det kommende kollegium også at rumme en lige så stor ”gør-det-sammen-drivkraft”.

Håndværkerlærlinges tilgang til bæredygtighed

Blandt håndværkelever kan man møde et særligt engagement i bæredygtighed, som handler om de muligheder, der er forbundet med materialernes egenskaber, levedygtighed og kvalitet.

Vil du vide mere?

Gertrud Øllgaard

Gertrud Øllgaard

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2019 8750

Se også: