Projekt

Behovs- og potentialeanalyse for fremtidens svømmefaciliteter i Haderslev

Hvordan sikrer man, at fremtidens svømmefaciliteter møder borgernes behov og er på højde med de mest fremsynede muligheder?

Hvordan sikrer man, at fremtidens svømmefaciliteter møder borgernes behov og er på højde med de mest fremsynede muligheder?

Haderslev Kommune vil gerne udvikle kommunens svømmefaciliteter, så de bedre og på lang sigt matcher borgere, brugere og interessenters behov.

30. marts, 2023
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Haderslev Kommune

NIRAS har hjulpet Haderslev Kommune med at afdække behov og potentialer i forbindelse med en opgradering og fremtidssikring af svømmekapaciteten i kommunen. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem NIRAS’ antropologer og sociologer, svømmehalseksperter og byplanlæggere.

En bred inddragelse giver valide indsigter

NIRAS greb i samarbejde med en arbejdsgruppe opgaven an ved en bred inddragelse gennem dybdegående kvalitative interview med interessenter, situationsinterview med borgerne på gaden og workshops. Dette førte til en inddragelse af næsten 200 borgere og interessenter, som gav et nuanceret og anvendeligt datagrundlag.

"Hvis der var en svømmehal i nærheden, som var ordentlig, ville jeg bruge den."

Kvinde, 69 år, Haderslev

Et tværfagligt samarbejde

Undersøgelsen er gennemført som et tværfagligt samarbejde mellem NIRAS’ eksperter inden for anlæg af svømmefaciliteter, byplanlægning og behov. Den er et eksempel på den værdi, der opstår, når vi arbejder sammen på tværs om at finde de bedste løsninger for vores kunder og de mennesker, der i sidste ende skal have glæde af løsningerne.

Behov for svømmefaciliteter til flere behov

Resultaterne viste, at adgang til svømmefaciliteter betyder noget for borgere, brugere og interessenter i Haderslev Kommune. Behovet er stort, bredt og varieret. Der er brug for noget mere tidssvarende til både motion og talentudvikling, men også leg, rekreation og wellness. Samtidigt er der også et påtrængende behov for tilgængelige svømmefaciliteter for borgere med særlige behov. Undersøgelsen viste, at det er vigtigt at fokusere på at skabe rammer for at kunne mødes ved faciliteterne, da sociale kvaliteter tiltrækker og fastholder brugere.

Fra behov til løsningsmodeller

På baggrund af behovsanalysen vurderede NIRAS' samlede team af eksperter de eksisterende svømmeanlægs potentialer. Samtidigt gav potentialeanalysen et bud på modeller for anlæg af nye faciliteter. Det blev til fem løsningsmodeller, hvoraf tre havde fokus på de eksisterende anlæg og to udpegede faciliteter til helt nye anlæg. Alle modellerne indeholder de anslåede økonomiske beregninger for både drift og anlæg. Modellerne gav kommunens politikere et godt udgangspunkt for at tage stilling til de næste skidt i udviklingen af svømmefaciliteter, der tilgodeser og prioriterer de forskellige behov, som findes blandt kommunens borgere.

Vil du vide mere?

Gertrud Øllgaard

Gertrud Øllgaard

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2019 8750

Klaus Rask Petersen

Klaus Rask Petersen

Seniorrådgiver

Kolding, Denmark

+45 2335 8131

Se også: