A map of the town Højer with the projects changes
Marskbyen Højer spiller en særlig rolle i udviklingen af Tøndermarsken som international turistdestination

Omfattende byomdannelse

Storstilet byomdannelse markerer Højer som port til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet

En omfattende plan for 250 millioner kr. sætter Tøndermarsken på verdenskortet. NIRAS skal i den forbindelse hjælpe Tønder Kommune med omdannelse af Højer By.

Tøndermarsken rummer store potentialer med en natur i verdensklasse, et helt særligt landskab og en bygnings- og kulturhistorie, der er helt unik. Tøndermarsken er som en del af Vadehavet optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, og målet er at udvikle Tøndermarsken som international turistdestination. Som marskby har Højer en helt særlig rolle i denne udvikling.

”Mere Højer”

Borgerne i Højer kan i 2020 se frem til byrumsforbedringer, som formidler byens identitet og historie og dermed realiserer de tanker, der har været diskuteret i byen gennem de seneste år. NIRAS Landskab har i samarbejde med Erik Brandt Dam, Urban Creators og ÅF vundet opgaven med et forslag, som vil give ”Mere Højer” ved at tage afsæt i de spor og strukturer, der allerede er til stede i Højer og marsklandskabet.

Forslaget rummer en stærk og sanselig læsning af byens historiske lag, landskab og kulturarvsmiljø

Gader og pladser renoveres i et sammenhængende belægningskoncept, hvor Højers unikke kulturmiljøer og byggestil kommer til udtryk. Der bliver samtidig skabt større tilgængelighed, intuitiv wayfinding, mere kvalitet i byrummene og tydelig historiefortælling på tværs af Højer. Netop denne tilgang til at forstærke byens identitet og fremhæve kulturarven har været udslagsgivende for valget af rådgiverteam.

Dommerkomiteens begrundelse for valg af rådgiverteamet som totalrådgiver går nemlig på, at forslaget rummer en stærk og sanselig læsning af byens historiske lag, landskab og kulturarvsmiljø. Forslaget omsætter forståelsen af Højers DNA til et byrums- og gadedesign, der understøtter helhedsoplevelsen af byen med et sammenhængende belægningskoncept, en tydelig disponering af differentierede kvalitetsniveauer, et stærkt beplantningskoncept og forløsning af byggetomternes strategiske potentiale.

Stærke fonde bag projektet

Projektet er støttet af Tøndermarsk Initiativet, hvis formål er at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Det er et samarbejde mellem:

  • Realdania
  • A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål
  • Nordea-fonden
  • Tønder Kommune

Tøndermarsk Initiativet har et samlet økonomisk volumen på over 250 millioner kroner, hvoraf der er afsat knap 60 millioner kroner til byomdannelsen i Højer.