Projekt

Region Syddanmarks største professionshøjskole måler alle lokationers klimaaftryk

Foto Odense, UCL Niels Bohrs Allé (Fotograf Jens Wognsen)

Foto: Odense, UCL Niels Bohrs Allé (Fotograf: Jens Wognsen)

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ønsker at styrke deres bæredygtige potentiale og bidrage til en mere bæredygtig udvikling i samfundet. Løsningen er at anvende bæredygtighedsværktøjerne Klimakompasset og SDG Measure til at beregne klimaaftryk på alle institutionens lokationer, udarbejde målepunkter og undersøge, hvor de kan gøre en forskel.

22. september, 2022
 • SDG: #5, #6, #7, #11, #12
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Klient: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Tid: 2021-2022

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har hovedsæde i Odense og uddannelsestilbud i Svendborg, Vejle, Fredericia og Jelling. Som strategisk rådgiver og projektleder indhenter NIRAS data fra alle institutionens lokationer til at måle deres klimaaftryk inden for hovedkategorierne: Energi & Processer, Indkøb, Affald & Genbrug og Transport.

NIRAS bruger Klimakompasset, der er udviklet for Erhvervsstyrelsen af medarbejdere i NIRAS, til at udarbejde årlige beregninger af CO2-udledning for alle UCL’s matrikler, for at synliggøre hvor der kan hentes besparelser på CO2-belastningen.

Ønsker at nedbringe udledninger på alle lokationer
Eksempelvis ønsker UCL at nedbringe udledningsmængder fra transport med fossile brændsler.   

”Nedbringelse af udledninger var et kerneområde for vores indsatser. I Klimakompasset opgjorde vi udledningsmængder fra for eksempel transport med fossile brændsler, hvorefter der blev opstillet konkrete mål for nedbringelser, der overvåges i SDG Measure”, siger projektleder Frank Obeth fra NIRAS.    

Projektet begyndte i sommeren 2021, og UCL og NIRAS indsamlede data fra årene 2019, 2020 og 2021, hvor år 2019 er udgangspunktet for de efterfølgende årlige sammenligninger på udledninger målt via Klimakompasset.

Vigtigt at dele data
Udviklingen i forhold til UCL’s klimamål opdaterer NIRAS i SDG Measure og Klimakompasset årligt. 

"Det har stor værdi for samfundet, at aktører som UCL arbejder med bæredygtighed og er parate til at dele deres data. Det kan være en længere proces for en bygningsejer at gå i gang med disse projekter. UCL skal have ros for, at de tager skridtet og sætter det hele under lup", siger Frank Obeth.

Det er ofte en udfordring og stor proces at få tilstrækkeligt data, både kvantitative og kvalitative. SDG Measure fungerer som et monitorerings- og kommunikationsredskab i det bredere arbejde relateret til nedbringelse af udledninger.

Gør det lettere i fremtiden med bæredygtige initiativer
”Coronaårene har gjort det svært at få retvisende målinger, da store dele af uddannelsesstedet var lukket. Derfor skal vi ud af coronaårene, før vi ser det rigtige billede af udviklingen. NIRAS’ arbejde med Klimakompasset og SDG Measure gør det lettere fremadrettet at måle og strukturere vores eller andre virksomheders bæredygtighed,” siger Økonomi- og ressourcechef Ole Hjort Willatzen fra UCL.  

Klimakompasset

Klimakompasset er et værktøj udviklet af NIRAS for Erhvervsstyrelsen, der hjælper virksomheder med at skabe overblik over deres udledning af drivhusgasser og giver idéer til, hvordan virksomheden målrettet nedbringer dets klimaftryk. 

SDG Measure

SDG Measure er et NIRAS-udviklet IT-værktøj, der hjælper bygherren med konkrete bud på, hvordan byggeriet kan bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Der er indhentet data på følgende områder hos UCL:

 • Elforbrug
 • Solcelleproduktion
 • Fjernvarmeforbrug
 • Indkøb (såsom inventar, IT, papirvarer)
 • Vandforbrug
 • Transport i egne varevogne og slåmaskiner
 • Flyrejser i forbindelse med arbejde
 • Øvrige rejser i forbindelse med arbejde
 • Affald inddelt efter fraktioner

Arbejdsprocessen mod at blive mere bæredygtig
Med afsæt i UCL’s vision for deres bæredygtighedsstrategi opstillede NIRAS tre sideløbende processer til at arbejde med bæredygtighed:

 • Opstilling af key performance indicators (KPI-træ)

 • Beregning af årlige CO2-udledninger

 • Monitorering af udvikling ift. FN verdensmål

KPI-træet er udarbejdet ved at opstille en række delmål kategoriseret efter hovedkategorier i Klimakompasset. Hvert delmål fik konkrete initiativer, der ligeledes vurderes i forhold til, om de har en indvirkning på FN’s verdensmål. Hvis initiativet har en målbarhed, monitoreres det i SDG Measure.

Vil du vide mere?

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Frank Joseph Obeth

Frank Joseph Obeth

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 8732 3293

Se også: