A view of the indoor floors of the handicap organizations large building
Med Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup fik Danmark både verdens mest tilgængelige bygning og en stærk dynamo for handicapsagen.

Handicaporganisationens Hus

Verdens mest tilgængelige kontorhus

Byggeriet danner skole for en komplet integration af tilgængelighedshensyn, uden at det er dyrere.

Verdens mest tilgængelige kontorhus på i ca. 12.600 m2 er et domicil for Danske Handicaporganisationer og en række tilknyttede handicaporganisationer.

Huset fungerer desuden som et demonstrationsprojekt, der viser, hvordan man bør bygge fremtidens kontorhus med optimale muligheder uanset handicaps. Samtidig repræsenterer huset nytænkning med hensyn til at kombinere tilgængelighed og bæredygtighed - specielt med henblik på driftsforbrug, lys og luft.

Det nye hus viser, at det betaler sig at indtænke tilgængelighed fra starten. På den måde bliver det en naturlig og integreret del af husets arkitektur og disponering og ikke en parameter, der skal indpasses efterfølgende – ofte forbundet med ekstra omkostninger.

Et hus for alle

NIRAS skabte bygningen efter et universelt design. Det vil sige, at det er et hus for alle.

De barrierer, som mange med funktionsnedsættelser møder i dagligdagen, søgte rådgiverne at fjerne, så kontorhuset er ligeværdigt. Det betyder, at i hele huset og i alle detaljer er tilgængelighed integreret, så du ikke oplever huset som et hus til personer med handicaps, men bare en fantastisk dejlig bygning for alle, hvad enten du er på arbejde eller gæst.

Bygningens særlige form er bl.a. designet ud fra en idé om at skabe korte afstande og at give alle kontorer et optimalt dagslys. Formen giver desuden udsyn til omverden fra de forskellige kontorer og mulighed for mange mindre sociale mødesteder og i centrum et stort atrium, der tjener som samlingspunkt.

Ud over et fælles domicil for handicappede har vi skabt et byggeri, der danner skole for et komplet fokus på tilgængelighed i moderne kontorbyggeri – uden at det gør byggeriet dyrere og uden at gå på kompromis med dansk tradition for flot og funktionelt design.

Stig Langvad, Formand for Danske Handicaporganisationer, der er paraplyorganisationen for handicaporganisationerne.

Også en god driftsøkonomi

Danske Handicaporganisationer ønskede også at få en bæredygtig bygning. Ud over at optimere energiforbruget lagde vinderforslaget vægt på fleksibilitet, robusthed og rengøringsvenlighed, der tilsammen bl.a. sikrer en god driftsøkonomi. Desuden er materialer valgt med tanke på et sundt indeklima og en lav CO2-belastning.

Brugerdialog

Helt fra starten af projektet var brugerdialog i højsæde, idet repræsentanter fra de forskellige organisationer deltog i processen. Der blev afholdt møder og workshops med brugere og projektmedarbejdere.

Flere af projektdeltagerne var på tilgængelighedskursus og kursus i sanse-mapping hos SBi og Danske Handicaporganisationer, hvor bl.a. personer med funktionsnedsættelse underviste.

EN DYNAMISK FACADE

Bygningens kurvede form og de farvede lameller ændrer sig, når man bevæger sig i forhold til den. Facaden skifter farve og karakterer.