Projekt

Power-to-X: Vi kortlægger ’det glemte vand’ for Miljøstyrelsen

Milj NS 07784 2

I Danmark er en lang række PtX-anlæg på tegnebrættet. NIRAS skal for Miljøstyrelsen undersøge vandforsyningen til denne industri med fokus på rensning af det processpildevand, som bliver tilovers.

5. december, 2023
  • Sektor: Vand, Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: Miljøstyrelsen

Den spirende industri Power-to-X og dens værdikæder kræver vand. Masser af ultrarent vand. Men vandproduktionen i fremtidens PtX-projekter vil også give anledning til store mængder processpildevand. Og hvordan skal myndighederne og industriens aktører forholde sig til dette såkaldte rejektvand?

Det undersøger NIRAS i et nyt projekt for Miljøstyrelsen. Undersøgelsen skal munde ud i en rapport, som blandt andet belyser, hvor man kan skaffe råvand til det store behov fra PtX-anlæg – mulighederne er fx opgradering af spildevand, havvand, overfladevand etc. – og hvordan man behandler det overskydende procesvand fra denne opgradering. Undersøgelsen skal også give mere viden om de teknologier, der er nødvendige i den avancerede vandbehandling, som man ikke undgår, hvis PtX-industrien skal realiseres.

”Den her opgave er på sin vis den første af sin slags i Danmark. Power-to-X er en ny industri, hvor developere, forsyningsselskaber, myndigheder, rådgivere og teknologileverandører skal finde fodfæste og lægge sig fast på løsninger, selvom der er usikkerheder her i begyndelsen. Det er superspændende at være med til at opbygge viden og betræde ny grund,” siger Claus Nickelsen, som er NIRAS’ projektleder på opgaven.

Bekostelige rentvandsfabrikker

Det er hævet over enhver tvivl, at produktion af vand til Power-to-X og kortlægning af værdikæden for ”Det glemte vand” er højaktuelt. I efteråret 2023 er der til eksempel ifølge brancheforeningen Brintbranchen knapt 50 konkrete projekter om kommende PtX-anlæg i gang i Danmark – og Brintbranchen opgør den tilhørende, forventede elektrolyseproduktionskapacitet herfra til at ramme ca. 23,5 GW i 2030.

’Det glemte vand’

  • Power-to-X handler groft sagt om at producere syntetiske brændstoffer via elektrolyse.
  • Til processen skal bruges CO2, strøm fra vedvarende energikilder og masser af vand.
  • Men vandet skal være ultrarent – så rent at selv ikke vores normale drikkevand er rent nok.
  • Derfor er udfordringen om vand til PtX ofte blevet omtalt som ’Det glemte vand’.

De første erfaringer på området tyder på, at omkostningerne til rentvandsfabrikker, der skal omdanne fx spildevand eller havvand til det ultrarene vand, som PtX kræver, bliver store. Og desuden, at behandlingen af processpildevandet på disse fabrikker bliver lige så bekostelig som selve rentvandsproduktionen.

Projektets parter

  • Projektejer: Miljøstyrelsen
  • Projektleder: NIRAS

Hele dette område er naturligvis også et tema for myndighederne, som skal gøre sig klar til at udarbejde tilladelser til den vordende PtX-industri. Ikke mindst hvad angår vandforsyningen og processpildevandet.

”Mange aktører inden for vand- og energisektoren er allerede i fuld gang med at tage de første skridt til fremtidens Power-to-X-anlæg. Vi forventer, at dette projekt skal bidrage med ny viden til det samlede administrative grundlag for den kommende Power-to-X-industri og gøre os klogere på de krav, der bør stilles til teknologier, miljøhensyn mv.,” siger kontorchef Lykke Feld fra Miljøstyrelsen.

Rapporten ’Rejektrensning - Rensning af processpildevand fra rentvandsfabrikker til PtX’ skal ligge klar i begyndelsen af 2024.

Vil du vide mere?

Claus Nickelsen

Claus Nickelsen

Chefkonsulent

Aarhus, Denmark

+45 8732 3355

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Se også: