Projekt

Forbilledligt P-hus i Aalborg præmieret

Havnemoellen Parkeringshus Aalborg 2

Det fritliggende parkeringshus Havnemøllen i Aalborgs centrum har fået et let udtryk i det tætte byliv takket været et grafisk spil i facaden, der også tillader et miniøkosystem. Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2018 valgt at præmiere bygningen.

3. marts, 2017
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aalborg Kommune
  • Tid: 2017-2018
  • Bygherre: Østre Havnepromenade A/S
  • Arkitekt: Sangberg Architects

Aalborg er i en rivende udvikling, og byen vokser år for år især ved området omkring Musikkens Hus, som virkelig er blevet et attraktivt område i byen.

Derfor har bygherre Østre Havnepromenade A/S opført et nyt P-hus med ikke mindre end 591 P-pladser på Østre Havnegade 17 mellem Musikkens Hus, Østre Havn og Nyhavnsgade for at etablere parkeringspladser for de byggerier, man opfører på Østre Havn.

Det fritliggende parkeringshus Havnemøllen i Aalborgs centrum har fået et let udtryk i det tætte byliv takket været et grafisk spil ved brug af lysegrå facadelameller. Parkeringshuset tjener som forbillede for, hvordan tunge infrastrukturanlæg kan føje sig ind i bybilledet.

Smart nummerpladescanner

Det nye P-hus har fået navnet Havnemøllen og indeholder den nyeste scanningsteknologi. Det betyder, at nummerpladescannere automatisk registrerer ind- og udgående trafik, og brugerne kan således tilmelde sig automatisk betaling.

De brandtekniske installationer var en ingeniørteknisk udfordring

Det er entreprenørvirksomheden A. Enggaard, der har opført parkeringshuset, og NIRAS har været projekterende rådgiver.

Den sværeste ingeniørtekniske udfordring i byggeriet var at optimere de brandtekniske installationer i omfang og type, således at kommunen opnåede den nødvendige sikkerhed i bygningen. Det lod sig gøre takket været en tidlig dialog med Nordjyllands Beredskab i projekteringsprocessen.

Grønne facader

Facaderne på parkeringshuset består af ekstruderet aluminiumslameller, der tillader naturlig dagslys og planter at trænge ind i bygningen. De grønne facader absorberer CO2 fra luften, øger iltniveauet og tilføjer en række andre positive miljøkvaliteter til byen. Plantning kan også filtrere støv- og forureningspartikler fra luften og reducere vejtrafik-støjniveauet i området. De grønne facader skaber et nyt levested i byen, et miniøkosystem, hvor insekter og fugle trives.

Pris til pænt P-hus

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2018 valgt at præmiere P-huset.

Prisen er med ingeniør-øjne et bevis på, at det er lykkes at gøre noget pænt ud af et P-hus, der er udført efter et forholdsvist låst og modulært standardsystem. Det er blevet mere end en bygning, der ’blot’ løser et parkeringsbehov.

Se også: