Entreprenør i gang på Bakkelund i Horsens, som etableres med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.

Helhedsplan for Bakkelund

Overskudsjord forvandler tidligere losseplads til rekreativt bakkelandskab

Horsens Kommune har som én af de første i landet udarbejdet en jordstrategi, hvor overskudsjord fra lokale byggeprojekter bliver brugt til at skabe en rekreativ bypark.

I 2017 påbegyndte Horsens Kommune processen med at udvikle en jordstrategi, hvor overskudsjord skulle omdanne den tidligere losseplads i Horsens til et rekreativt område, der har fået navnet Bakkelund. NIRAS har været involveret i opgaven fra de indledende undersøgelser af forureningen på lossepladsen til udarbejdelsen af helhedsplanen, beplantningsplan samt plangrundlaget med lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Som startskud på processen afholdt NIRAS’ byplanlæggere en idéworkshop med Horsens Kommune og forsyningen, Horsens Vand. Workshoppen mundede ud i to fysiske modeller med fire overordnet temaer: Volumen, aktivitet, forbindelse og vand.

Med denne workshop og en businesscase som baggrund, skabte vi idéforslaget til et rekreativt område, som placerede sig i byens blågrønne struktur.

NIRAS har derefter udarbejdet en helhedsplan med en række visualiseringer, som illustrerer det kuperede terræn og kommende aktiviteter i Bakkelund samt et bud på en overordnet beplantningskarakter. Der er også skabt nye forbindelser for vand og bløde trafikanter. Derudover har NIRAS indarbejdet en række hensyn til blandt andet et §3 område, sætningsskader, lys- og skyggeforhold, ind- og udsyn, klimasikring af de omkringliggende områder og projektom-rådets historie som tidligere losseplads med delvis forurenet jord mv.

Bakkelund er nu godt undervejs og forventes at kunne åbne for offentligheden i 2021. Horsens Kommune er desuden i gang med at undersøge forslag til kommende rekreative projekter, som på samme måde kan dannes på baggrund af overskudsjord fra lokale entreprenører.

Forligspartierne er begejstrede for projektet, der på én og samme tid letter arbejdet for de lokale entreprenører, som kan aflevere overskudsjord lokalt, og samtidig skaber en lokal attraktion til gavn for alle parter

Horsens Kommune

Visualisering af terræn og aktiviteter på Bakkelund i Horsens, som etableres med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.