Children playing ball at the harbour square in Aarhus, Denmark
Aarhus får et helt nyt mødested på de nye havnepladser mellem Dokk1 og Navitas. Det er samtidig afslutningen på Urban Mediaspace Aarhus, der er det største kommunale anlægsprojekt i byens historie. Foto: Rasmus Banner

Nye havnearealer ved Dokk1, Aarhus

Aarhus er blevet et opholdsrum rigere

En ny eventplads engagerer og samler byens borgere og bygger bro mellem by og vand.

Smag på mad fra Aarhusbugten, lær om livet på havbunden, lyt til musik eller nyd udsigten ud over den smukke Aarhusbugt.

Smilets By er blevet et opholdsrum rigere med åbningen af de nye havnearealer, der strækker sig hele vejen fra Europaplads, omkring multimediehuset Dokk1 og hen til Navitas, der huser Aarhus Maskinmesterskole, ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet og INCUBA A/S.

Den nye havneplads er designet, så byens borgere, studerende og turister kan anvende den til mange forskellige slags aktiviteter, der bidrager til det gode byliv. Samtidig er pladsen med til at binde Aarhus Ø sammen med Sydhavnen.

Det største kommunale anlægsprojekt i Aarhus’ historie

Havneområdet er en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus, som er det største kommunale anlægsprojekt i byens historie.

De nye havnepladser - og området omkring Aarhus Ø i det hele taget - er en spændende del af udviklingen i byen, hvor Aarhus Kommune med mange spændende arkitekturprojekter bygger bro mellem den gamle og den nye havn.

Tekniske ingeniørdiscipliner som afvanding og betonkonstruktioner

NIRAS har bidraget med ingeniørrådgivning for hele det samlede projekt ”Urban Mediaspace Aarhus”, som bl.a. omfatter Dokk1 og de bynære havnearealer samt frilægning af den nederste del af Aarhus Å.

For havnepladserne drejer det sig primært om at rådgive om afvanding, vand, el og belysning samt betonkonstruktioner.

NIRAS har desuden været teknisk rådgiver i forbindelse med at etablere den nye vandkunst ”Endless Connection” udført af kunstneren Jeppe Hein.  

Hensyn til mange interessenter og fokus på tværfagligt samarbejde

Det samlede projekts størrelse og de mange involverede interessenter krævede løbende fokus på koordinering mellem parterne – både under projekteringen og under hele anlægsarbejdet. Sideløbende projekterede og udførte Aarhus Letbane den nye letbanestrækning gennem projektområdet, hvilket også stillede store krav til samarbejde og koordinering mellem disse to omfattende og komplekse projekter.

Gennem hele projektet har der således været fokus på et tæt tværfagligt samarbejde mellem bygherre, arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører.