Projekt

Nye broer og kanaler i Sluseholmen i København

Sluseholmen Nye Broer Og Kanaler

I den sydvestlige del af København opføres den helt nye kanalby, Sluseholmen. NIRAS har projekteret og ført tilsyn med 14 vejbroer og 12 stibroer og har dertil planlagt samtlige kanaler i det nye havnekvarter.

2. august, 2021
 • SDG: #9, #11
 • Sektor: Infrastruktur, Planlægning & Mobilitet
 • Lande: Danmark
 • Klient: Danica Ejendomsselskab ApS
 • Tid: 2018-2020

Tradition og modernitet mødes sydvest for København, hvor den nye kanalby Sluseholmen er ved at blive opført efter hollandsk forbillede med små, hyggelige kanaler og kanal-øer.

Kanal-øerne er forbundet med slanke vej- og stibroer i stål, så cyklister og forgængere frit kan færdes i området, hvilket skaber et både dynamisk og intimt byrum.

Projektering af 14 vejbroer

NIRAS har designet vej- og stibroer i Sluseholmen tæt samarbejde med entreprenør og landskabsarkitekt. Vores eksperter har dertil projekteret og ført tilsyn på 15 stålbroer, ligesom vi har projekteret alle kanalerne. I efteråret 2019 etableredes derudover yderligere tre vej- og stibroer med vejbroer i beton og selvstændige stibroer i stål.

Vejbroerne forbinder adgangsvejen til boligområdet, der dermed både er afskærmet fra biltrafik, men omvendt også er i umiddelbar afstand af transportveje.

NIRAS har som projekteringsleder og i tæt samarbejde med landskabsarkitekt Kragh & Berglund udarbejdet skitse-, myndigheds- og detailprojekt for de tre broer samt vejen, der fører op til området.

Sluseholmen Rich Text Image

Opgradering og omlægning af ledningsnettet

Derudover har NIRAS projekteret hele ledningsomlægningen for området. Som en del af projektet har det således været nødvendigt at foretage en opgradering af ledningsnettet til boligområdet. Dette måtte indarbejdes i jorden under adgangsvejen.

Denne del af projekt har været udfordrede, det har medført en større mængde ledningsomlægninger på meget begrænset plads.

Projektet har fordret omfattende kommunikation med myndighederne, men har dertil også krævet en betydelig grad af tværfagligt samarbejde både internt i NIRAS og eksternt med arkitekt og entreprenør.

NIRAS’ ydelser i Sluseholmen

NIRAS har stået for følgende ydelser i forbindelse med opførelsen af Sluseholmen:

 • Projekteringsledelse
 • Myndighedskoordinering
 • Interessenthåndtering
 • CSM risikoledelse (Common Safety Methods) i forhold til Banedanmark og Sund & Bælt
 • Ledninger inklusiv koordinering med ledningsejere
 • Belysning, vej inklusiv belægning
 • Trafikplanlægning
 • Broer
 • Kanaler
 • Beskrivelse af jordarbejde i udbud
 • Tilsyn og udbud

Se også: