Projekt

Ny vejledning til kommunerne om udbud på affaldsområdet

Istock 484188961 (1)

En nylig lovændring betyder, at de kommuner, der ejer et affaldsforbrændingsanlæg, fra 1. juli 2025 som hovedregel ikke længere kan tildele restaffaldet fra husholdningerne til deres egne affaldsforbrændinger via in-house reglen. I stedet skal der afholdes udbud efter kapacitet til forbrænding af affaldet.

9. oktober, 2023
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark

Den politiske forligskreds er i begyndelsen af oktober 2023 blevet orienteret om, at NIRAS, sammen med et hold af underrådgivere fra VILTOFT Advokater og Københavns Universitet, er i gang med at udvikle konkurrencefremmende tiltag og en vejledning til kommunerne i forbindelse med deres fremtidige udbud efter kapacitet til forbrænding af husholdningsaffaldet hos affaldsforbrændingerne.

Et projekt med indbyggede interessekonflikter

Projektet bliver gennemført for - og i tæt samarbejde med – Forsyningstilsynet. Det skal løse en af de gordiske knuder om afvejning af konkurrencefremme og miljø på affaldsområdet.

For at understøtte effektive udbud, skal Forsyningstilsynet, i tæt samarbejde med NIRAS og underleverandører, udarbejde konkurrencefremmende tiltag. Disse skal ligge i forlængelse af udbudslovens regler og kan eksempelvis bestå i objektive og gerne kvantificerbare parametre, som kommunerne vil kunne stille krav om eller anvende som evalueringskriterier i et udbud.

Klagenævnet for udbud vil fortsat håndhæve de generelle udbudsretlige regler, mens Forsyningstilsynet vil håndhæve de konkurrencefremmende tiltag.

Omfattende inddragelses- og høringsproces

Projektet har stort fokus både fra forligskredsen i Folketinget, de statslige myndigheder og ikke mindst fra kommunerne og affaldsforbrændingsanlæggene, som skal agere under de nye regler. Der er derfor planlagt en omfattende inddragelses- og høringsproces med de relevante parter, som allerede er sat i gang.

Om Projektet

Projektet skal munde ud i to leverancer: en analyserapport og en vejledning til kommunerne.  Analyserne omfatter bl.a. følgende:

  • Analyse af erfaringer, potentialer og barrierer
  • Analyse af miljø- og klimaeffekter
  • Markedsanalyser
  • Konkurrenceøkonomiske analyser
  • Analyse af de juridiske rammer
  • Forslag til konkurrencefremmende tiltag

”I NIRAS løser vi ikke kun traditionelle rådgivende ingeniør-opgaver. Det er dette projekt et godt eksempel på. Analysen ligger midt i krydsfeltet mellem teknisk og ledelsesmæssig erfaring fra affaldsforbrændingssektoren, konkurrenceøkonomi og udbudsjura. At drive tværfaglige projekter er en af vores kernekompetencer her i NIRAS, og noget vi rigtig gerne vil, også for at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads.”, fortæller Camilla K. Damgaard der er afdelingsleder i NIRAS og ansvarlig for økonom-teamet.

De konkurrencefremmende tiltag og vejledningen følger af den brede politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020, som bl.a. fastlægger, at kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal tilpasses, så der ikke fremadrettet bliver behov for at importere affald.

Vil du vide mere?

Helene Waagstein Juhl

Helene Waagstein Juhl

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4189

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Se også: