Three stations with connected pipes

Ny produktionsstruktur for bryggeri i Indokina

Dynamisk masterplan giver bud på fremtiden for bryggerigruppe i Indokina

NIRAS står bag udviklingen af dynamiske masterplaner til industrivirksomheder. I landet er modellen med succes brugt på at lave fremtidsscenarier for landets største bryggeri.

Det handlede om at tænke strategisk og langsigtet, da bryggeriet skulle udarbejde planer for fremtiden og kommende investeringer.

Virksomheden har landets eneste industrielle storproduktion med to bryggerier i hver sin ende af landet samt et tapperi og står bag en række øl under fælles varemærke.

Det sker i en avanceret computermodel, Dynamisk Master Plan, der er udviklet af NIRAS.

NIRAS stod bag en dynamisk masterplan for produktionen i hele landet. En plan, som i bund og grund beskriver, hvordan bryggeriet skal udvikle sig på lang sigt, når det handler om vækstmuligheder, produkter, salg etc.

Konkret handlede opgaven blandt andet om at se på de to bryggeriers funktion de kommende år, og hvilken rolle de skal spille i forsyningen for hele landet.

Det handlede for det første om at arbejde med scenarier for det fremtidige salg. Da det var på plads, kiggede man på, hvordan produktionen skal struktureres fremover for bedst muligt at dække salget.

Analysen dækkede hele processen fra siloer med ris og malt over bryggeriprocessen til tapperiet, lagerfaciliteter og distribution. Landet har eksempelvis meget små ølbiler, så et punkt var at analysere og foreslå en model for, hvordan bryggeriet kan få logistikken til at fungere ind og ud af bryggeriet, uden at trafikken i området bryder sammen.

Scenarierne kobles med eksisterende data og behovet for investeringer i nyt udstyr, maskiner og bygninger. Det sker i en avanceret computermodel, Dynamisk Master Plan, der er udviklet af NIRAS.

Modellen har ingen slutdato. Den er dynamisk og kan løbende opdateres med oplysninger og data. Eksempelvis hvis udstyr fra produktionen skal udskiftes eller salget ændrer sig. På denne måde har kunden hele tiden en opdateret plan over de mulige scenarier - og det er en fordel i en foranderlig verden. 

Databasen er med andre ord  ‘levende’, og det er nemt og omkostningseffektivt for kunden at opdatere masterplanen.