Projekt

Novozymes bygger nyt innovationscenter

Novozymes

I sommeren 2019 åbner et nyt innovationscenter i Lyngby nord for København med plads til 800 forskere og medarbejdere. NIRAS er bygherrerådgiver på projektet, der udover selve bygningerne også inkluderer anlægning af veje og stier med adgang for offentligheden.

10. april, 2019
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Novozymes

Novozymes bygger et nyt globalt samlingspunkt for forskning og udvikling med plads til 800 forskere og medarbejdere. Den i alt 146.000 m2 store grund på Biologiens Vej i Lyngby, som Novozymes har erhvervet fra Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015, kommer til at rumme det 30.000 m2 store innovationscenter samt et større naturområde med adgang for offentligheden.

Innovationscentret er første etape af et planlagt campusområde, der kan bestå af forskningslaboratorier og et biologisk læringscenter for skoler og studerende. Samtidig vil området fungere som et link til forskningsmiljøet på DTU.

Bygningerne er opført som tæt og lav bebyggelse af hensyn til deres integration i miljøets omkringliggende træer og det grønne område. Projektet er arkitektonisk udformet, så det er fleksibelt i forhold til eventuelt fremtidige udvidelser (etape 2).  

In-house ekspertise til gavn for kunden

NIRAS er bygherrerådgiver og fungerer som strategisk sparringspartner – fra udarbejdelse af designkrav, verifikation af budget og udsendelse af udbudsmateriale frem til tilbudsevaluering, løbende projektgranskning, bygherretilsyn og deltagelse i afleveringsforløbet.  

NIRAS’ evne til at sikre kontinuitet i de fagspecialister, der har været stillet til rådighed for projektet, har bidraget positivt og sikret meget effektive reviews og sparringsprocesser.

"Et projekt af den størrelsesorden er en stor investering for Novozymes og kræver faglig sparring på mange niveauer. Vi har været meget glade for NIRAS’ indsats som vores bygherrerådgiver gennem hele projektet og særligt NIRAS’ evne til at sikre de samme kompetencer gennem hele forløbet."

Pia Botting Degn, direktør, Novozymes

Det stærke samarbejde har resulteret i, at NIRAS i øvrigt har bidraget med specialistkompetencer inden for flere områder – for eksempel ATEX-analyser, hvor risikoen for eksplosionsfarlige miljøer og håndteringen af disse bliver vurderet. Desuden har NIRAS stået i spidsen for bygherres claim management, hvor økonomikravene fra totalentreprenøren bliver håndteret.

Projektet er blevet udført og afsluttet inden for rammerne – en fortjeneste, som Novozymes med sin ressourcestærke projektorganisation også har medvirket til.

Novozymes’ grund giver mulighed for, at der yderligere kan bygges, så der er plads til 2.000-2.500 medarbejdere. 

Vil du vide mere?

Mark Howell

Mark Howell

Udviklingschef

Allerød, Denmark

+45 2275 7925

Se også: