Projekt

NIRAS står for et af Danmarks største kystbeskyttelsesprojekter

Koege Dige Revlen Udloeb Foto Klar Forsyning

NIRAS står sammen med LYTT Architecture for det omfattende kystbeskyttelsesprojekt Køge Dige, der kommer til at beskytte over 19.000 borgere i de kystnære byområder langs den 11 km lange kystlinje i Køge Kommune. Køge Dige bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter med diger, mure, skots, sluser og mobile løsninger.

29. juni, 2021
  • SDG: #13
  • Sektor: Infrastruktur, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark
  • Klient: Køge Kommune

Køge Bugt er udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

På den baggrund har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelses-projekt kaldet Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet.

NIRAS og landskabsarkitektfirmaet LYTT Architecture vandt i fællesskab Køge Dige udbuddet. NIRAS udfører totalrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, detailprojekt og udbudsprojekt til EU-udbud, hvori der også udføres rådgivning i forbindelse med vurdering af entreprisetilbud og kontrahering.

Udbudsprojektering af diger og højvandsmure i naturområder

Rådgivningen indebærer udbudsprojektering af diger og højvandsmure i naturområder og herunder Natura 2000 område, hvor det er essentielt, at der tages særlige hensyn til den udpegede natur, æstetik og landskabelig fremtoning.

Samtidigt skal de mange vandløb og udløb sikres med kontraklapper og pumpestationer for at sikre en effektiv sikring samtidigt med, at bagvand stadig uhindret kan strømme ud i Køge Bugt.

Køge Dige er ifølge Køge Kommune anslået til at koste i omegnen af 100 mio. kr., og projektet forventes at være færdiggjort sidst i 2021 eller først i 2022.

Et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter

Med Køge Dige har Køge Kommune, NIRAS og LYTT Architecture taget fat på et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. Projektet skal nu i gang med myndighedsfase, udbudsfase og entreprenørvalg.

NIRAS har tidligere udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet.

NIRAS har i forvejen været med til at påbegynde hele arbejdet, der danner grundlaget for Køge Dige. I 2015 udarbejdede NIRAS’ eksperter Idéprojektet for Køge Kommune med 10 forskellige løsninger, der førte videre til dispositionsfasen med en tidlig version af den højvandsbeskyttelse, som nu skal finjusteres og bygges.

Køge Dige skal modvirke skader for milliarder

I takt med klimaændringer er der frygt for, at ekstremt vejr vil blive mere hyppigt, herunder de såkaldte perfekte storme, hvilket vil kunne få alvorlige konsekvenser for de kystnære områder i Køge Kommune.

Intentionen med Køge Dige projektet er at beskytte næsten hele Køges 11 Km kystlinje mod oversvømmelser.

Hvis Køge området rammes af oversvømmelser i stil med den store stormflod fra 1872, anslår man, at det ville kunne medføre skader for ca. 3-5 mia. kr., hvis Køge Dige ikke opføres.

Om Køge Dige 

Køge Dige er et af Danmarks mest ambitiøse kystsikringsprojekter. Det har til formål at beskytte boliger for omkring 16.000 mennesker samt erhverv og værdier for mindst 2 mia. kr. i Køge Kommune i tilfælde af oversvømmelser fra havet.

Køge Dige er anslået til at koste i omegnen af 100 mio. kroner, som skal finansieres af det kommende digelaug.

Køge Dige vil have en højde på 2,8 meter over havets overflade. Ved Køge Havn og Køge Marina og andre udvalgte strækninger etableres højvandsmure og mobile løsninger.

Læs mere om Køge Dige her.

Vil du vide mere?

Se også: