Projekt

NIRAS rådgiver Sampension om NRGi klima-partnerskab

NRGI Sampension Udsigt 3 CROP

NIRAS har ydet omfattende teknisk og assistance for Sampension i forbindelse med pensionsselskabets partnerskab med energikoncernen NRGi. Sampension har opkøbt 49 procent af aktierne i NRGi’s vindmølle- og solcelleprojekter efter gennemgribende teknisk rådgivning fra NIRAS.

20. september, 2021
  • SDG: #7
  • Sektor: Energi
  • Lande: Danmark

NRGi Renewables ejer og driver i dag 22 vindmøller fordelt i Jylland samt en solcellepark. Selskabet kan producere el for hvad der svarer til 78.000 husstandes årlige forbrug. Dertil har selskabet også en solid portefølje for udvikling af nye projekter. 

Med Sampensions køb af aktierne har NRGi Renewables fået en kapitalindsprøjtning og en styrkelse af forretningens fundament, der skal bruges til udvikling af nye projekter inden for vedvarende energi.

NIRAS foretog rådgivning og assistance vedrørende alle tekniske aspekter, og dertil foretog NIRAS’ eksperter due diligence analyser af samtlige NRGi’s syv vindmølleparker og solcellefarmen, så Sampension kunne foretage investeringen på det bedst mulige grundlag.

NIRAS’ projektleder, Søren Granskov, fremhæver det gode samarbejde med advokatfirmaet Plesner og revisorfirmaet Ernest & Young, der foretog supplerende vurdering af det juridiske og økonomiske grundlag for aktieopkøbet.

NIRAS’ eksperter vurderede vindmøller og solcelleanlæg

Under projektet gjorde NIRAS brug af sine kompetencer inden for vidt forskellige tekniske områder. Eksperter inden for henholdsvis vindenergi, solenergi, el, strukturer og miljø foretog en lang række vurderinger af NRGi’s energiparker.

Ligeledes blev der gennemført ”on-site” inspektioner af de 7 vindmølleparker og det ene solcelleanlæg, hvor den umiddelbare tilstand og gennemgang af tilsynsrapporter blev gennemgået sammen med operatørerne fra Vestas og NRGI’s tekniske personale.

”Vi foretog vurderinger af vindmøllernes og solanlæggenes kapacitet og generelle tilstand. Dette skete ved at vi fik adgang til NRGi’s dokumentrum med omfattende data. Vi gennemgik også en mængde data vedrørende design af strukturer og anlæg, typegodkendelser, samt de historiske data vedrørende inspektioner og vedligehold af vindmøllerne," forklarer Søren Granskov.

"På den baggrund gennemførte vi en såkaldt red flag øvelse, så vi kunne påpege eventuelle ting, der skulle adresseres og undersøges yderligere ned i for at få en afklaring, hvilket blandt andet skete dialog med NRGI’s tekniske personale.” 

Blandt de 'red flags' som NIRAS’ eksperter dokumenterede og undersøgte yderligere i var, at en enkelt vindmølle lå placeret på et lavtliggende område, som kunne medføre oversvømmelse ved højt vande, og at der derfor var behov for pumper og dræn.

Desuden var der ved en møllepark angivet miljømæssige krav i byggetilladelsen, om at der skulle etableres hindrende foranstaltninger, da der er flagermus i området.

”Ved den første red flag gennemgang fandt man ikke dokumentation for, at der var blevet installeret ’skræmmehøjtalere’ eller andre foranstaltninger, der skulle holde flagermusene på sikker afstand. Men ved en nærmere gennemgang af arkivet, samt ved at spørge til historikken, viste alt sig dog at være i orden, og der blot var tale om en manglende arkivering,” forklarer Søren Granskov.

Omfattende kapacitet inden for tekniske due diligence studier

Vurderingen af energianlæggene og rådgivningen af Sampension i forbindelse med opkøbet af aktierne i NRGi Renewables viser, hvorledes NIRAS kan udnytte sin tværfaglige ekspertviden.

”Med denne transaktion har NIRAS vist vores omfattende viden og kapacitet med hensyn til tekniske due diligence studier, når det gælder investeringer og opkøb inden for vedvarende energiprojekter. Vores vurderinger og analyser har medvirket til at danne det tekniske fundament for Sampensions strategiske beslutninger om bæredygtige investeringer,” forklarer Søren Granskov.

Han understreger, at NIRAS er parat til påtage sig lignende opgaver:

”Vores eksperter har hjulpet Sampension til at foretage en mere præcis vurdering og værdisætning af NRGi Renewables, inden man foretog opkøbet. Vi er klar til at foretage tilsvarende rådgivning pensionsselskaber, investeringsfonde og andre investorer, inden de foretager opkøb og investeringer inden for vedvarende energi.”

Om NRGi

NRGi arbejder for den grønne omstilling i Danmark - og for en bedre fremtid. NRGi er ejet af 220.000 andelshavere og består af 1.500 medarbejdere, som bidrager til et grønnere samfund.

Om Sampension

Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Sampension er Danmarks tredje største pensionsselskab.

Søren Granskov

Søren Granskov

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 2761 8538