Projekt

Rapport opstiller tjekliste for myndighedskrav til power-to-X-anlæg

Et eksempel fra det nye PtX Cluster Zealand er virksomheden Dynelectro fra Viby Sjælland, som skal bygge en elektrolyseenhed hos Kalundborg Forsyning.

Et eksempel fra det nye PtX Cluster Zealand er virksomheden Dynelectro fra Viby Sjælland, som skal bygge en elektrolyseenhed hos Kalundborg Forsyning. (pressefoto fra Erhvervshus Sjælland)

Hvilke myndighedskrav skal nye, innovative virksomheder, der arbejder med Power-to-X, være opmærksomme på? Det har NIRAS undersøgt i en ny rapport for Erhvervshus Sjælland.

1. august, 2023
  • Sektor: Miljø, Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: Erhvervshus Sjælland
  • Tid: 2023

Et dilemma inden for den grønne omstilling er, at lovgivningen som regel vil være bagud i forhold til udviklingen i samfundet og i virksomhederne. Frontløbere med ny teknologi oplever ofte, at lovgivningen ikke rigtigt passer til deres aktiviteter. Derudover har mange teknologiudviklere naturligt mere fokus på selve teknologien end de lovmæssige rammer.

Så hvordan opnår man, at virksomhederne hurtigst muligt kan opskalere deres teknologi, samtidig med at gældende lovgivning overholdes og eventuel ny lovgivning udvikles?

Den problemstilling har NIRAS kigget ind i med en ny rapport udarbejdet for Erhvervshus Sjælland. Rapporten opstiller en ’myndighedstjekliste,’ som virksomheder, rådgivere og myndigheder kan støtte sig til med henblik på hurtigere sagsbehandling.

Hjælp til fem konkrete virksomheder i ’PtX Cluster Zealand’

Tjeklisten skal konkret komme fem højteknologiske virksomheder til gode, der alle ønsker at etablere nye typer testanlæg eller permanente anlæg i regi af det EU-støttede projekt ’PtX Cluster Zealand’.

”Virksomhederne er meget forskellige, idet de arbejder med helt nye teknologier og metoder inden for fx elektrolyse, vandrensning, Carbon Capture og proteinproduktion. Men fælles for dem er, at de har behov for et overblik over hvilke regler, de skal opfylde, og hvor lang myndighedernes sagsbehandlingstid typisk er, så de kan tage det med i deres tidsplaner og investeringsplaner,” forklarer forretningsudvikler Thomas Østergaard Jørgensen fra Erhvervshus Sjælland. Han fortsætter:

”NIRAS stillede på kort tid et hold af specialister til opgaven og er kommet med værdifuld, konkret rådgivning, som har gjort det muligt for den enkelte SMV virksomhed at få klarlagt myndighedskrav og vilkår – en slags tjekliste for ’Licens to operate’.”

"NIRAS er kommet med værdifuld, konkret rådgivning, som har gjort det muligt for den enkelte SMV virksomhed at få klarlagt myndighedskrav og vilkår."

Forretningsudvikler Thomas Østergaard Jørgensen fra Erhvervshus Sjælland.

Mere info

Læs mere om PtX Cluster Zealand her.

"Hele pladen fuld på tilladelser"

Rapporten er afleveret til Erhvervshus Sjælland i april 2023, og den indeholder en detaljeret gennemgang af hver enkelt af de fem virksomheders snitflader til fx miljøforhold, naturforhold, arbejdsmiljøforhold, planforhold, byggeforhold, produkttilladelser samt særlige forhold for testanlæg og testfaciliteter.

Vil du vide mere?

Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

+45 6011 4289

Thomas Vadum la Cour

Thomas Vadum la Cour

Senior Market & Expertise Director Green Fuels

Allerød, Denmark

+45 5336 4138

Se også: