Projekt

Sikrer moderne arbejdsforhold for over 4000 Danske Bank-medarbejdere

Danske Bank Reception Area

I 2023 flytter Danske Banks hovedsæde fra Holmens Kanal til et nyopført domicil med moderne omgivelser for både medarbejdere og kunder på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård.

21. august, 2018
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Danske Bank

NIRAS har ydet lejerrådgivning for Danske Bank i forbindelse med deres nye hovedsæde, som er et af Danmarks større udviklingsprojekter til tre milliarder kroner ved Københavns Hovedbanegård.

Udover at blive en arbejdsplads for cirka 4.000 ansatte kommer hovedsædet blandt andet til at indeholde et bankmuseum, en café og en filial.

Som lejerrådgiver for Danske Bank, der lejer bygningen af Danica Pension, har det været NIRAS’ fornemste opgave at hjælpe med at formulere bankens særlige krav og give dem videre til Danica Pension, der er fremtidig ejer af bygningen.

Indeklima og bygningsinstallationer har haft stor fokus, men NIRAS har f.eks. også set på miljøforhold, brand, personflow, bæredygtighed og foranstaltninger i forhold til ekstreme klimaforhold.

Driftssikkerhed er et vigtigt krav

I lejeprogrammet har NIRAS hjulpet med at specificere vigtige funktioner og tekniske aspekter, som eksempelvis trading floor, hvor 350 medarbejdere handler. Få sekunders strømudfald kan betyde svimlende beløb. Her er der tænkt dobbelt-forsyning med bl.a. nødgeneratorer for at sikre driftssikkerheden.

NIRAS har også haft projektledelsen i lejerådgiverteamet, som har været et tæt samarbejde med arkitektfirmaerne PLH Arkitekter og C.F. Møller. Det store puslespil har været at skulle tilpasse krav, teknik og økonomi, så de mødte hinanden. Her har Danske Bank også draget nytte af NIRAS’ økonomiske rådgivere, der har bistået ved forhandlinger og gransket alt fra totalentreprenørens anlægskalkulation til driftsbudgetter for service og vedligehold.

Sparringspartner frem til 2023

NIRAS blev valgt som lejerrådgiver i 2015 og har haft en væsentlig rolle i processen frem til i starten af 2018, hvor en betinget lejeaftale blev underskrevet. I foråret forhandlede Danica Pension en totalentreprenør på plads, og NIRAS’ rolle fortsætter. I den kommende fase skal NIRAS eksempelvis sikre, at de krav, som indgår i aftalen bliver indfriet, samt rådgive om lejerleverancer inden for IT og sikring.

NIRAS vil være Danske Banks sparringsparter frem til 2023, hvor alt er tegnet og bygget.

Se NIRAS's ydelser inden for bygherrerådgivning.

Om det nye hovedsæde

  • I Danske Banks kommende hovedsæde er det planen, at op til 4.150 medarbejdere kan arbejde på samme tid. Herudover er der plads til, at cirka 1.000 gæster kan opholde sig i bygningen.
  • I øjeblikket er Postgrunden blandt andet ved at blive gjort klar til opførelsen af Danske Banks kommende hovedsæde med forventet byggestart i 2019.
  • Det er Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet Danske Banks nye hovedsæde. Danica Pension er bygherre.
  • Danske Bank lejer det nye domicil på Postgrunden, der ved færdiggørelsen vil være ejet ligeligt af ATP og Danica Pension.
  • Danske Bank solgte i 2016 sit nuværende hovedsæde på Holmens Kanal til Standard Life for 1,4 mia. kr. og bor i dag til leje.
    Kilde: Danske Banks hjemmeside

Vil du vide mere?

Mikael Hygum Thyssen

Mikael Hygum Thyssen

Bygherrerådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4428

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 3085 0900

Se også: