Illustration of the reception area in the coming Danske Bank head office
Illustrationen af receptionsområdet er udarbejdet af Danica/L&T. Det er en foreløbig, vejledende illustration.

Lejerrådgivning Danske Bank

Sikrer moderne arbejdsforhold for over 4000 Danske Bank-medarbejdere

I 2023 flytter Danske Banks hovedsæde fra Holmens Kanal til et nyopført domicil med moderne omgivelser for både medarbejdere og kunder på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård.

NIRAS har ydet lejerrådgivning for Danske Bank i forbindelse med deres nye hovedsæde, som er et af Danmarks større udviklingsprojekter til tre milliarder kroner ved Københavns Hovedbanegård.

Udover at blive en arbejdsplads for cirka 4.000 ansatte kommer hovedsædet blandt andet til at indeholde et bankmuseum, en café og en filial.

Som lejerrådgiver for Danske Bank, der lejer bygningen af Danica Pension, har det været NIRAS’ fornemste opgave at hjælpe med at formulere bankens særlige krav og give dem videre til Danica Pension, der er fremtidig ejer af bygningen.

Indeklima og bygningsinstallationer har haft stor fokus, men NIRAS har f.eks. også set på miljøforhold, brand, personflow, bæredygtighed og foranstaltninger i forhold til ekstreme klimaforhold.

Driftssikkerhed er et vigtigt krav

I lejeprogrammet har NIRAS hjulpet med at specificere vigtige funktioner og tekniske aspekter, som eksempelvis trading floor, hvor 350 medarbejdere handler. Få sekunders strømudfald kan betyde svimlende beløb. Her er der tænkt dobbelt-forsyning med bl.a. nødgeneratorer for at sikre driftssikkerheden.

NIRAS har også haft projektledelsen i lejerådgiverteamet, som har været et tæt samarbejde med arkitektfirmaerne PLH Arkitekter og C.F. Møller. Det store puslespil har været at skulle tilpasse krav, teknik og økonomi, så de mødte hinanden. Her har Danske Bank også draget nytte af NIRAS’ økonomiske rådgivere, der har bistået ved forhandlinger og gransket alt fra totalentreprenørens anlægskalkulation til driftsbudgetter for service og vedligehold.

Sparringspartner frem til 2023

NIRAS blev valgt som lejerrådgiver i 2015 og har haft en væsentlig rolle i processen frem til i starten af 2018, hvor en betinget lejeaftale blev underskrevet. I foråret forhandlede Danica Pension en totalentreprenør på plads, og NIRAS’ rolle fortsætter. I den kommende fase skal NIRAS eksempelvis sikre, at de krav, som indgår i aftalen bliver indfriet, samt rådgive om lejerleverancer inden for IT og sikring.

NIRAS vil være Danske Banks sparringsparter frem til 2023, hvor alt er tegnet og bygget.

Se NIRAS's ydelser inden for bygherrerådgivning.