Projekt

Kendskab til landskabet sparer tid og penge i Mariagerfjord

Mariagerfjord Field Trees Hills

Når nye vindmøller skal etableres, eller nye landbrugsanlæg skal anlægges, kan beslutningen hurtig tages i Mariagerfjord Kommune, fordi de kender deres landskab ned til mindste deltalje.

2. marts, 2017
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Mariagerfjord Kommune

Hvor placerer vi vindmøller og solcelleanlæg, så de ikke påvirker udsigten over vores kyster, og kan vi ødelægge vores karakteristiske, bakkede landskaber ved at plante nye skove? Hver gang der skal tages en beslutning om at bygge nyt eller rive ned i Mariagerfjord Kommune, tages en analyse af kommunes landskab frem på bordet.

I 2015 færdiggjorde NIRAS en analyse af kommunes samlede landskab. Analysen giver oversigt over, hvilke forskellige typer landskab, der tilsammen udgør Mariagerfjord Kommune; bakker, kyster, landbrug, skov, fjord og meget mere.

Kommunens skovlandskaber, ådale og kyster er præget af fine udsigter og naturoplevelser, der tiltrækker både borgere og turister. Analysen peger på, hvordan kommunen kan foretage ændringer i landskabet uden at ødelægge netop disse kvaliteter.

Et fælles sprog sparer tid

Analysen sætter ord og billeder på, hvad der for nogle kan virke banalt. Nemlig hvad der egentlig menes med et bakket landskab og en flad kyst. På den måde har alle involverede parter i en sag – politikere som borgere – et fælles udgangspunkt og sprog, der gør processen i sagsbehandlingen mere enkel og sparer tid.

Når en anmodning om at etablere en ny silo på et landbrug kommer ind, kan sagsbehandleren hurtigt hive analysen frem og forholde sig til, hvordan det vil påvirke landskabet. Måske er to lave siloer at foretrække i stedet for én stor, så siloerne ikke påvirker udsigten over markerne eller ud til kysten – eller måske kan der med analysen i hånden findes en bedre placering omkring ejendommen.

Analysen viser os, hvor vi skal passe på med at bygge nyt, og hvor vi kan tillade os at etablere eksempelvis vindmøller, solcelleanlæg eller landbrug.

Allan Hassing, Kommuneplanchef, Mariagerfjord Kommune

Kan vi bygge langs kysterne?

Tre af kommunens fire største byer ligger i kystnære områder. Den nye planlov giver kommunen mulighed for at udvikle byerne inden for kystnærhedszonen, der betegner arealet i en 3 kilometer zone langs kysterne. Men det kræver en god begrundelse og en godkendelse i folketinget at få lov til at bygge boliger for at tiltrække nye borgere eller hoteller for at tiltrække turister inden for zonen. En sådan godkendelse er ikke let at få igennem.

Det skal meget præcist beskrives, hvordan etableringen af boligerne eller hotellerne vil påvirke landskabet, miljøet, naturen og grundvandet. Og det skal også beskrives, hvorfor husene skal placeres ét sted frem for det andet.

Her kommer landskabsanalysen i spil som et vigtigt værktøj i forvaltningens og politikernes værktøjskasse. Analysen peger på, hvor der ikke bør bygges for at bevare et specielt landskab - eksempelvis de afgræssede bakker med enebærbuske, der leder ud til fjorden. Og hvor der kan bygges nyt uden at påvirke landskabet negativt - eksempelvis i landskabet omkring byerne, der allerede er blevet tydeligt berørt af mennesker.

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent Landskab

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også