Projekt

Længe leve bjergene

Mols_bjerge

En strategisk-fysisk udviklingsplan for Mols Bjerge balancerer hensynet til natur og landskab med muligheden for spændende outdooroplevelser for både lokale og turister.

25. maj, 2022
  • SDG: #11, #15
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Dansk Kyst- og Naturturisme

Mols Bjerge har i årtier været et populært udflugtsmål, og interessen for outdooroplevelser i Danmark er i stor vækst. Det har givet en række udfordringer, hvor landskabet er kommet under pres. NIRAS har stået i spidsen for en strategisk-fysisk udviklingsplan for Mols Bjerge, som giver et bud på, hvordan området kan udvikles under hensyntagen til natur og landskab – og samtidig skabe både bedre og nye muligheder for, at besøgende kan opleve områdets store værdier på land og til vands.

Du kan finde hele planen her.

Gateways og ankomstpunkter skal ændre brugernes adfærd

Hovedgrebet i udviklingsplanen er at mindske belastningen fra biler inde i kerneområdet i Mols Bjerge og skabe et alternativ, hvor besøgende ankommer og parkerer i periferien af området med mulighed for at færdes til fods og på cykel i det bilfri område. Dette understøttes med gode faciliteter for vandrere samt 'bike stations' ved ankomstpunkterne, hvorfra man kan leje en cykel til dele af eller hele ruten.

Nye faciliteter for vandsport skal aktivere vandets rekreative potentialer

Mols Bjerge er omgivet af vand, som er ideelt for blandt andet kajaksejlads, lystsejlads, lystfiskeri, stand up paddleboard (SUP) og selvfølgelig badeture.
I udviklingsplanen styrkes faciliteterne for oplevelser på havet i Ebeltoft Vig og Begtrup Vig for på den måde at lette presset på bjergene og aktivere områdets øvrige potentialer.

Ny metode til udvikling af rekreative landskaber

Projektet har været et demonstrationsprojekt, hvor NIRAS sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme har udviklet og afprøvet en metode, der bygger på en række tværfaglige analyser og kortlægninger af landskabskarakter, infrastruktur, rekreative værdier og faciliteter, brugerbehov og adfærd. Analysen har været afsæt for en lokal inddragelsesproces, hvor lokalsamfundets aktører har været med til at beskrive udfordringer og udvikle visioner for en fremtidig plan i området.

Selve planen forholder sig således både til et strategisk greb og giver anbefalinger til hvilke retningslinjer, der bør gælde for planlægningen af nye gateways og ankomstpunkter. Endelig er der også udarbejdet skitseforslag for to nye facilitetsområder.

Metoden er beskrevet og udgivet i publikationen LÆNGE LEVE LANDSKABET til inspiration for andre, der vil arbejde med en bæredygtig udvikling af rekreative landskaber.

Illustration Mols Bjerge

Hvad med naturnational-parken i Mols Bjerge?

Projektet er iværksat og afsluttet før beslutningen om at etablere en naturnationalpark i Mols Bjerge blev truffet.
Området, som er udpeget til naturnationalpark, ligger inden for ét af planens fire landskabsområder. Beslutningen vil derfor have betydning for planens gennemførelse, og dele af planen skal derfor revideres.
Udviklingsplanen vil dog blive medtaget som baggrundsmateriale i den kommende proces med udvikling af en naturnationalpark-plan.

Find information om naturnationalparken hos Naturstyrelsen her.

Vil du vide mere?

Mette Lerche Sørensen

Mette Lerche Sørensen

Chefkonsulent

Aarhus, Denmark

+45 6034 0939

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Ekspertise- og markedschef, Åben Land

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også: