Boat sailing in front of wind mills
Med detaljerede analyser i den tidlige fase af projektet kan bygherren spare store mængder stål.

Konceptdesign til havvindmøller ved Borssele

Konkurrencedygtig vindenergi

To nye vindmølleparker – Borssele 3 og 4 – skal opføres i Nordsøen ud fra Hollands kyst. Ved at bruge nyeste viden om offshore-teknologi kan der spares på stålet.

Ingeniører er berømte for at ville være på den sikre side – og gerne lidt til. Konservative bud og forsigtighedsprincipper er god takt og tone, når beregninger skal stykkes sammen. Men somme tider kan det betale sig at udfordre generelle forsigtighedsprincipper.

Da NIRAS skulle lave såkaldt concept design – det vil sige et tidligt, overordnet design – for fundamenterne til to nye vindmølleparker i Nordsøen ud for Hollands kyst, understregede kunden, at designet skulle være konkurrencedygtigt.

NIRAS gav sig til at undersøge, hvordan det bedste design til prisen kunne udvikles, og metoden blev at bruge nyeste viden om offshore-teknologi til at skræddersy til optimeret design til netop vindmølleparkerne Borssele 3 og 4.

Opstillede CFD bølgemodeller 

Viden om teknologien bag offshore-vindenergi er hele tiden i udvikling. I stedet for at holde sig til gængse modeller, lavede NIRAS detaljerede analyser allerede i den tidlige fase af projektet ­– fx af spændingskoncentrationerne ved beregningen af stålets holdbarhed, når vejr og vind slider i materialerne over tid – den såkaldte udmattelsesberegning. Ingeniørerne udviklede også en avanceret model af bølgeforholdene kaldet CFD, Computational fluid dynamics. Ud fra de simulerede bølger kunne bølgetrykket beregnes med høj præcision. På den måde byggede ingeniørerne  oven på standard praksis for design af havvindmøller med nyeste metoder. Ved at gå til grænsen – med detaljerede analyser i ryggen – kunne NIRAS levere et concept design, hvor en betydelig del af stål var skåret ud.