Building facade of Kolding Hospital, Denmark
Kolding Kommune belønnede i 2017 supersygehuset for god arkitektur

Kolding Sygehus, udbygning

Succesfuldt supersygehus

Sygehus Lillebælt Kolding er udbygget og renoveret med et samlet areal på ca. 40.000 m2 med bl.a. ny hovedindgang, fælles akutmodtagelse og ny sengebygning.

Med afsæt i en meget præcis arkitektonisk og klinisk funktionsbaseret analyse af det eksisterende Sygehus Lillebælt Kolding er det lykkedes NIRAS som totalrådgiver at skabe en god sammenhæng mellem nyt og gammelt i det nu udbyggede og renoverede supersygehus i Kolding.

Sygehuset er i perioden 2009-2016 udbygget og renoveret - svarende til et samlet areal på ca. 40.000 m2, fordelt på en række forskellige delprojekter og til en værdi af ca. 1 milliard kr.

NIRAS stod for en ny hovedindgang, fælles akutmodtagelse og sengebygning med tekniketage samt en række mindre projekter bestående af nyt kapel, apotek, køkken, dialyse og blodprøvetagning. Sengebygningen anbefalede NIRAS bygget henover det eksisterende sygehus. Det gav kortest mulige transportveje fra det eksisterende hus til den nye bygning og optimerer dermed den daglige drift.

Også teknisk rådgiver på fase to og tre

I forbindelse med fase to, tre og dele af fire stod NIRAS – udover at være totalrådgiver og tage sig af projekt- og byggeledelse – også for at projektere anlæg, konstruktioner, CTS- og VVS-installationer, lokalplanlægning, energi og bæredygtighed, geoteknik og miljøundersøgelser, helikopterlandingsplads, trafik og støj.

Geoteknisk puslespil

NIRAS planlagde og udførte ligeledes geoteknisk undersøgelse for de forskellige blokke. Herunder supplerende undersøgelser med specialmateriel for jordbundsundersøgelser i den eksisterende bygning.

Den nye sengebygning er funderet på 36 nye betonsøjler, hvoraf nogle er placeret lige uden for det eksisterende sygehus, mens andre er ført igennem sygehuset. Derfor måtte man skære huller og grave op, hvilket var noget af et puslespil. Det lykkedes imidlertid godt takket været et tæt samarbejde med sygehuset.

I drift i hele byggeperioden

Kolding Sygehus var på den officielle indvielsesdag den 24. november 2016 i drift ligesom alle de andre dage i de seks år, hvor byggeriet stod på.

Vi ser tilbage på et projekt, hvor vi fandt løsninger på små som store udfordringer. Dette var muligt, fordi alle bidrog konstruktivt til de kompromisser, der ganske åbenlyst var nødvendige for, at vi kunne gennemføre projektet.

- Kenneth Holm, Projektchef fra Kolding Sygehus’ projektafdeling