creek in a meadow
Regnvandsbassin.

Klimasikring af Gødvad Enge

Silkeborg opfører ny bydel i vandbalance

I bydelen Gødvad Enge løber regnvand fra veje og hustage ikke i kloakken, men siver gennem render, grøfter og bassiner ned i jorden. Håndteringen af regnvand sikrer bydelen mod oversvømmelser og skåner vandløb for at lide overlast.

Mange unger har en sandkasse i haven. I Silkeborgs nye, bæredygtige bydel Gødvad Enge kan børnene lege og pjaske i havens vandkasse. På villavejen med navnet Hvidkløver er hver af de 10 parcelhushaver udstyret med et regnvandsbassin, hvor regnvand løber i.

Havebassinerne indbyder til leg, men er ikke kun gravet som underholdning for legebørn. De er et led i områdets overordnede plan, om at intet regnvand i Gødvad Enge må ledes ned i kloakken, men derimod skal sive ned i undergrunden på stedet. Planen skal klimasikre bydelen mod oversvømmelser under skybrud og samtidig skåne Nebel Bæk og områdets andre vandløb fra at lide overlast af regnvand.

Vand trænger gennem asfalten

Havebassinerne klarer ikke opgaven alene. At lede alt regnvand uden om kloakken kræver samspil mellem adskillige løsninger.

Bydelens villaveje er belagt med asfalt, som regnvandet kan trænge gennem – såkaldt permeabel asfalt – eller betonsten med så tilpas store fuger imellem, at vandet siver ned. Ikke bare skal vandet passere asfalt og beton. Underlaget af grus skal også være så groft, at vandet ikke bliver fanget.

På vejen Hvidkløver bliver regnvandet fra vejen ledt ind i beboernes haver og regnvandsbassiner. Den konstruktion – at offentligt vand ledes ind på privat grund, hvor det kan bruges til leg og vanding – er helt ny og ret banebrydende inden for bæredygtige løsninger. Alle bydelens beboere skal være med til at løfte regnvandsløsningerne i flok.

Landskabet giver hjælpende hånd

Inde på hver grund skal beboerne selv tage sig af mindst halvdelen af regnvandet fra tag og indkørsel. Regnen kan fx løbe i en regnvandstank, hvor vandet kan bruges til tøjvask, rengøring og vand til køkkenhaven. Eller ledes ned i regnvandsbassinet. Hvis bassinet fyldes op under voldsomme regnskyl, løber vandet over ud til at grøn rende, hvor en del vil sive ned i plænen, mens det overskydende vand strømmer videre til grøfter og regnvandsbassiner på bydelens grønne fællesarealer.

Under helt kraftige skybrud er afledningen af vand planlagt sådan, at vandet ikke strømmer ind på grunden men fosser ned af de skrånende veje. Landskabets udformning er tænkt ind i områdets indretning, så husene på Gødvad Enge ikke bliver oversvømmet.

NIRAS har fungeret som rådgiver for byggemodningen af Gødvad Enge, projekteret områdets løsninger for regnvand samt ført tilsyn med etableringen af veje og regnvandsbassiner.