Projekt

Stort innovationspartnerskab udvikler fremtidens design til flydende havvindmølleparker

Infinity

Projektet hedder "Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology (INF4INiTY)”, og at blive tildelt projektet er en stor milepæl for NIRAS, idet der giver vores eksperter inden for Offshore Wind muligheden for at arbejde med nyskabende teknologier og sætte deres ingeniør- og miljøkompetencer i spil.

14. februar, 2024
  • SDG: #13, #14, #17
  • Sektor: Infrastruktur, Energi, Miljø
  • Værdi: € 6 millioner

"Dette projekt er en vigtig sejr for NIRAS, som gør det muligt for os at arbejde med topmoderne teknologi inden for flydende havvind, samtidig med at vi deltager i etableringen af et benchmark-koncept for den fremtidige tilgang til håndtering af miljøkonsekvensvurderinger, tilladelser og samtykke for flydende havvindmølleparker. Vores teknologier, serviceydelser og know-how vil spille en nøglerolle i projektets succes, samtidig med at vi vil kunne udvide og udvikle os med ekspertise fra konsortiepartnerne i de kommende fire år," siger Thor Ugelvig Petersen, forretningsdirektør for offshore vind.

INF4INiTY projektet handler om at udvikle integrerede design til fremtidige flydende havvindmølleparker og levere teknologiske innovationer, der inddrager naturen som en del af det flydende fundament for havvindmøllen. NIRAS vandt kontrakten i et fælles partnerskab bestående af 13 partnere fra otte europæiske lande.

Revolutionerende teknologi inden for offshore vind

INF4INiTY leverer især to store teknologiske innovationer: et innovativt naturinklusivt design (NID) til tyngdeankre og deres tilknyttede beskyttelsessystem mod erosion og desuden en innovativ primær kunstig revstruktur (ARS) kombineret med den flydende struktur af en flydende havvindmølle.

"For at opnå de ambitiøse mål kombinerer INF4INiTY verdensklasse numerisk modellering og eksperimentel analyseekspertise med førende industriudvikling af teknologi. Ved at være involveret i en holistisk teknologisk-miljøøkonomisk optimeringsramme på flere niveauer, resulterer INF4INiTY's teknologiudvikling til innovative, økonomisk levedygtige og bæredygtige løsninger for offshore vind industrien," siger Thor Ugelvig Petersen.

Kæmpe potentiale for flydende havvind

"Det er en del af forretningsområdet for offshore vind at bidrage til den grønne energiomstilling og i høj grad udvide NIRAS' profil inden for vedvarende energi. Inden for offshore vind industrien ser vi et stigende potentiale og udnyttelse af vedvarende energikilder i opbygning og design af flydende havvindmølleparker. INF4INiTY projektet vil spille en vigtig rolle i fremtiden for at opnå Den Europæiske Kommissions ambitiøse mål om en klimaneutral energiomstilling," siger Thor Ugelvig Petersen.

Som en del af vores GREENsition-strategi ønsker NIRAS at udvide forretnings- og serviceydelser, der støtter den grønne energiomstilling globalt. Dette projekt vil give os mulighed for at udvikle betydelige tilbud på vores hjemmemarkeder, udnytte synergier med eksisterende projekter og kunder og fremvise vores evner inden for flydende havvind.

Betydningen af en øget udnyttelse af vedvarende energikilder for at mildne den antropogene klimaændring og fremme en mere bæredygtig energiblanding anerkendes globalt. Især i Europa vil det enorme potentiale inden for flydende havvind spille en vigtig rolle i fremtiden for at opnå Den Europæiske Kommissions ambitiøse mål om en klimaneutral energiomstilling.

Global aktør inden for offshore vindkonsultation

NIRAS’ Offshore Wind team har en international tilstedeværelse og portefølje af projekter og referencer, der dækker størstedelen af offshore vind markederne. INF4INiTY understreger, at vi er en foretrukken virksomhed og betroet rådgiver, når det kommer til at levere ekspertviden og konsultation inden for følgende områder:

  • Design af tyngdeanker og beskyttelse mod erosion: Frontend Engineering and Design (FEED) for naturinklusive tyngdeankre med beskyttelsessystemer mod erosion

  • Katalog over designs hvor naturen er involveret til offshore vind applikationer

  • Design og optimering af flydende struktur med kunstig rev og FEED til kunstig revstruktur integreret i den flydende struktur

  • Ydeevne- og belastningsanalyse i vindmølleparks størrelse (inklusiv levelized cost of energy (LCOE), kapitaludgifter (CapEx) og driftsudgifter (OpEx))

  • Samfunds- og miljøpåvirkningsmodellering og vurdering (tre områder, der skal undersøges og leveres i en webbaseret platform)

Fakta om INF4INiTY

INF4INiTY er et 48-måneders projekt finansieret af Den Europæiske Union under Horizon-Europe rammeprogrammet og består af 13 partnere fra 8 europæiske lande: Tyskland, Danmark, Belgien, Polen, Tyrkiet, Norge, Italien og Spanien.

INF4INiTY vil være en fælles indsats fra seks videregående uddannelsesinstitutioner (TUBS, LUH, UGent, DTU, PoliTO, MGEP), to forskningsinstitutter (IBW PAN, SINTEF), tre ingeniørfirmaer (BM SUMER, WIKKI, GICON), en stor virksomhed (NIRAS) og en ekspert inden for techno-environomics-analyse, D&C og SSH, inklusive kønsperspektiver (ATA).

Læs mere om INF4INiTY projektet

Vil du vide mere?

Thor Ugelvig Petersen

Thor Ugelvig Petersen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

Se også: