Projekt

Borgere i Kærby skal indsamle data om højtstående grundvand

Foto Kaerby

Overvågning af grund- og regnvand i Kærby, Nordjylland, skal bidrage til øget viden om højtstående grundvand. Data fra området skal indsamles i et tæt samarbejde med de lokale beboere i og omkring Østerådalen.

18. november, 2020
  • Sektor: Data & Digitalisering, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: DANVA

Syd for Limfjorden i et område med ligusterhække og børnevenlige villaveje kæmper beboere mod et stigende problem, som bogstaveligt talt lurer under jordoverfladen. Her giver et højtstående grundvandsniveau oversvømmede græsplæner og fugtige kældre til stor bekymring og irritation for borgerne i og omkring Østerådalen ved Kærby.

Et nyt projektsamarbejde mellem Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, NIRAS og borgerne i Kærby skal bidrage til en øget forståelse af samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystemer i området. Det skal give overblik og bidrage med ny viden om det højtstående grundvandsniveau ved Østerådalen.

Borgerinddragelse og databaseret viden

Borgerne i Kærby skal hjælpe til med at aflæse og indsende data (online) om det daglige vandniveau over en treårig periode. Derfor er der installeret en række nye målestationer og målepæle ved Østerådalen. Derudover er der installeret en række sensorer, som skal kortlægge grundvandsniveauet frem mod 2022.

De nye data skal medvirke til at beregne scenarier og undersøge vandets rejse. Derudover skal de nye data give viden om hvilke tekniske løsninger, der potentielt kan modvirke det stigende grundvand.

Sådan går borgerinddragelse og data hånd i hånd og medvirker til at give nye indsigter.

Øget nedbørsmængde skaber klimabelastede områder

Vandets rejse fra nedbør til rent drikkevand er på mange måder gunstigt for samfundet. Nedbøren, undergrunden og de lokale vandværker sikrer, at vi kan drikke rent vand fra hanen i hele Danmark. Den stigende gennemsnitlige nedbør skaber dog nye udfordringer for særligt byområderne, hvor klimaforandringerne sætter deres tydelige præg på de lokale villaveje.

Det er ikke længere et særsyn rundt om i landet at se græsplæner, marker og veje, der står under vand. Det høje grundvandsniveau skaber nye infrastrukturelle udfordringer, store økonomiske regninger samt nye betingelser for livet og lokalplanerne i byerne.

I de seneste 150 år er den gennemsnitlige årlige nedbør steget markant i Danmark. Skybrud og store mængder regnvand forekommer stadigt hyppigere. Systemerne under såvel som over jorden er ikke gearet til nutidens og fremtidens store mængder vand. Kombinationen mellem pressede afløbssystemer, vandløb der går over sine breder og et højere grundvandsniveau skaber nye, klimabelastede byområder.

Fakta om projektet

  • Projektet kører over en treårig periode (2020-2022).
  • Data fra borgerne indsendes via www.vandkortet.dk
  • 8 Citizen Science målestationer og 5 målepæle er installeret i området. Derudover er en række automatiske vandstandsmålere installeret i området.
  • Der bor omkring 2.000 borgere i Kærby.
  • Det første informationsmøde blev afholdt den 27. august 2020.
  • Udvalgte interesserede borgere i Kærby kan få en målestation opsat i deres have.
  • Indsamlingen af data om grundvand og borgerinddragelse er en del af projekt GRAVA, som er støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (hører under DANVA). 

Vil du vide mere?

Morten Westergaard

Morten Westergaard

Afdelingsleder

Aalborg, Denmark

+45 9630 6427

Daniel Palm Simonsen

Daniel Palm Simonsen

Cand.scient.techn, Miljørådgiver

Aalborg, Denmark

+45 9630 6593

Se også: