Green field
Fovrfeld Ådal ved Esbjerg er et rekreativt naturområde, der nu kan se frem til en tiltrængt opgradering. Foto: Esbjerg Kommune

Helhedsplan for Fovrfeld Ådal

Helt nyt naturområde til esbjergenserne

Efter års henstand og problemer med vandmiljøet kan Fovrfeld Ådal i Esbjerg se frem til at få nyt liv som rekreativt naturområde. En helhedsplan fra NIRAS viser hvordan.

Borgerne i Esbjerg kan se frem til et langt mere attraktivt naturområde i Fovrfeld Ådal. En ny helhedsplan udviklet af NIRAS lægger op til at gentænke det rekreative område, så naturen og vandmiljøet bliver forbedret markant.

Helhedsplanen er udviklet i samarbejde med kommune, forsyning og borgerorganisationer, der har været inddraget under hele processen.

Attraktivt naturområde

Fovrfeld Ådal går gennem Esbjerg og ender i Ho Bugt. Men ådalen har længe været plaget af store problemer med tilgroet natur, okker og overløb fra det lokale renseanlæg, der har skabt problemer for eksempelvis badevandet i bugten.

Derfor bad Esbjerg Kommune og forsyningsselskabet DIN Forsyning i 2016 NIRAS om at stå for udviklingen af en strategi for at genoprette ådalen som et attraktivt naturområde – en helhedsplan.

25.000

borgere bor inden for 1 km fra ådalen

Klimatilpasning er tænkt ind

NIRAS har blandt andet stået for de beregninger af grundvand, vandløb og kloakvand, der ligger til grund for at ændre åens løb. Et ændret løb betyder, at der kommer flere slyngninger på vandløbet og dermed mere vand i vandløbet samtidig med, at vandløbets bund hæves.

Samtidig er der tænkt klimatilpasning ind i helhedsplanen, så området er sikret mod oversvømmelser i forbindelse med regnskyl.

Bedre planteliv

Gennem årene er ådalen mange steder vokset til i et tæt krat. Derfor giver planen også et bud på, hvor man kan ændre landskabet, og hvor man skal fastholde naturen af hensyn til ådalens fauna og planteliv på en måde, så oplevelsen af ådalen forstærkes.

NIRAS har udviklet et særligt barometer for inddragelse til projektet

I den forbindelse har det været et vigtigt element at indtænke nye stier og udpege særlige aktivitetsområder i ådalen, hvor byens borgere kan være aktive og få læring samtidig. Områderne skaber muligheder for, at lokale plejehjem og daginstitutioner i højere grad kan gøre brug af ådalen – eksempelvis gennem såkaldte ‘science stationer’.

Særligt gulvkort i brug

I projektet har NIRAS stået for en række workshops, hvor interessenter som lokale fællesråd, forvaltningen og forsyningen blev inddraget i planen om ådalens nutid og fremtid. Dette er sket løbende gennem projektet.

Interessenterne brugte blandt andet et stort gulvkort over ådalen til at kortlægge og kvalificere deres idéer på. Kortet hjalp med at skabe overblik og en fokuseret dialog mellem de forskellige fagligheder og interessenter.

Helhedsplanen består af fem overordnede tiltag:

  • Regulering af vandløb samt etablering af regnvandsbassiner
  • Delvise rydninger af tilgroede naturområder
  • Nye indhegninger mhp. at udvide eksisterende græsningsarealer
  • Forbedring af stiforløb og etablering af nye stier op oplevelsesstier
  • Udvikling af tre rekreative aktivitetsområder i ådalen

NIRAS har i den forbindelse udviklet et særligt inddragelsesbarometer til projektet, der viser kommunen, i hvilken grad forskellige målgrupper som børn, voksne og ældre bliver imødekommet i de forskellige løsningsforslag, og hvorvidt de enkelte forslag skaber mulighed for aktiv udfoldelse eller læring.