Projekt

Helt nyt naturområde til esbjergenserne

Fovrfeld Artikelbillede Reduceret

Efter års henstand og problemer med vandmiljøet kan Fovrfeld Ådal i Esbjerg se frem til at få nyt liv som rekreativt naturområde. En helhedsplan fra NIRAS viser hvordan.

5. april, 2018
 • SDG: #15
 • Sektorer: Vand, Miljø
 • Lande: Danmark
 • Klient: Esbjerg Kommune

Borgerne i Esbjerg kan se frem til et langt mere attraktivt naturområde i Fovrfeld Ådal. En ny helhedsplan udviklet af NIRAS lægger op til at gentænke det rekreative område, så naturen og vandmiljøet bliver forbedret markant.

Helhedsplanen er udviklet i samarbejde med kommune, forsyning og borgerorganisationer, der har været inddraget under hele processen.

Attraktivt naturområde

Fovrfeld Ådal går gennem Esbjerg og ender i Ho Bugt. Men ådalen har længe været plaget af store problemer med tilgroet natur, okker og overløb fra det lokale renseanlæg, der har skabt problemer for eksempelvis badevandet i bugten.

Derfor bad Esbjerg Kommune og forsyningsselskabet DIN Forsyning i 2016 NIRAS om at stå for udviklingen af en strategi for at genoprette ådalen som et attraktivt naturområde – en helhedsplan.

25000

borgere bor inden for 1 km fra ådalen

Klimatilpasning er tænkt ind

NIRAS har blandt andet stået for de beregninger af grundvand, vandløb og kloakvand, der ligger til grund for at ændre åens løb. Et ændret løb betyder, at der kommer flere slyngninger på vandløbet og dermed mere vand i vandløbet samtidig med, at vandløbets bund hæves.

Samtidig er der tænkt klimatilpasning ind i helhedsplanen, så området er sikret mod oversvømmelser i forbindelse med regnskyl.

Bedre planteliv

Gennem årene er ådalen mange steder vokset til i et tæt krat. Derfor giver planen også et bud på, hvor man kan ændre landskabet, og hvor man skal fastholde naturen af hensyn til ådalens fauna og planteliv på en måde, så oplevelsen af ådalen forstærkes.

I den forbindelse har det været et vigtigt element at indtænke nye stier og udpege særlige aktivitetsområder i ådalen, hvor byens borgere kan være aktive og få læring samtidig. Områderne skaber muligheder for, at lokale plejehjem og daginstitutioner i højere grad kan gøre brug af ådalen – eksempelvis gennem såkaldte ‘science stationer’.

NIRAS har udviklet et særligt barometer for inddragelse til projektet

NIRAS har i den forbindelse udviklet et særligt inddragelsesbarometer til projektet, der viser kommunen, i hvilken grad forskellige målgrupper som børn, voksne og ældre bliver imødekommet i de forskellige løsningsforslag, og hvorvidt de enkelte forslag skaber mulighed for aktiv udfoldelse eller læring.

Helhedsplanen består af fem overordnede tiltag:

 • Regulering af vandløb samt etablering af regnvandsbassiner
 • Delvise rydninger af tilgroede naturområder
 • Nye indhegninger mhp. at udvide eksisterende græsningsarealer
 • Forbedring af stiforløb og etablering af nye stier op oplevelsesstier
 • Udvikling af tre rekreative

Fovrfeld Ådal

 • Ådalen i Esbjerg knytter havet, byen og naturen sammen
 • 25.000 borgere bor inden for 1 km fra Fovrfeld Ådal
 • Fovrfeld Bæk er i dag udfordret af okker, udledning af regnvand og spildevand samt forhøjet grundvandsstand
 • I april 2016 besluttede Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune at sætte gang i arbejdet med udarbejdelse af en Helhedsplan for Fovrfeld Ådal
 • NIRAS vandt udbuddet, og arbejdet blev igangsat i juli 2016
 • Projektet er et tværfagligt projekt mellem flere dele af forvaltningen samt forsyningsselskabet Din Forsyning

Vil du vide mere?

Morten Lauge Fejerskov

Morten Lauge Fejerskov

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 6020 1872

Se også