Projekt

Harmonisk samarbejde i Favrskov skal adskille regn- og spildevand

Favrskov Spildevand Separatkloakering

Favrskov Spildevand har iværksat en række kloakeringsprojekter, så spildevandet i en række byer kan håndteres på en forsvarlig måde. NIRAS er rådgiver på rammeaftalen, der er en del af en større vision om at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger.

17. januar, 2024
  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Favrskov Spildevand

Favrskov Spildevand er igang med et omfattende projekt, der skal sørge for separatkloakering i store dele af kommunen. Det sker som et led i partnerskabet Vandpartner 2.0, der i alt omfatter 18 rammeaftaler og har til hensigt at opnå løsninger inden for bæredygtighed i forsyningsbranchen gennem samarbejder og deling af viden på tværs af faggrænser, samt udvikling af nye, bæredygtige teknologier. Det ultimative mål er at udvikle stærkere løsninger gennem en ny samarbejdskultur i forsyningsbranchen.

NIRAS er rådgiver på rammeaftalen og bistår således med rådgivning fra den indledende fase, hvor de første streger sættes og gennem projekternes faser til de er realiseret i marken.

”I arbejdet med projekterne er der fokus på at udvikle fremtidens løsninger. Særligt har vi i den første periode lagt en stor indsats i arbejdet med at indtænke bæredygtighed i projekterne,” fortæller Lene Lykke Kraglund, der er projektleder hos NIRAS.

”Vi har for eksempel beregnet den CO₂-belastning, forskellige løsningsforslag ville have – fra byggematerialernes klimabelastning til entreprenørmaskinernes energiforbrug. Det har vi gjort i et samarbejde mellem flere af aftalens partnere, og formålet har været at udbygge og kvalificere det beslutningsgrundlag, der ligger til grund for bygherrens løsningsvalg.”

Hun kalder desuden samarbejdet mellem parterne for ”harmonisk, hvor alle parters fagligheder bliver respekteret.” Og parter er der mange af - NIRAS som rådgiver, entreprenører til opgravning og strømpeforing, partnere til opmåling og kloakinspektion foruden selvfølgelig forsyningen.

”I arbejdet er der fokus på at udvikle fremtidens løsninger. Særligt har vi i den første periode lagt en stor indsats i arbejdet med at indtænke bæredygtighed i projekterne."

Lene Lykke Kraglund, projektleder hos NIRAS.

Fokus på bæredygtighed og digitalisering

Vandpartner 2.0 er et partnerskab, som Aarhus Vand og Favrskov Spildevand står bag, og indlejret i aftalen er en række partnerskabsmål, som alle partnere bliver målt efter i forhold til en stribe succeskriterier. Partnerskabsmålene er inddelt i tre hovedkategorier; bæredygtighed, effektivitet og data & digitalisering.

Projektlederen fortæller, at man blandt andet har arbejdet målrettet med digitalisering af data. Det er fx sket ved at arbejde med digitale modeller af afløbssystemet og have fokus på hvordan nye løsninger i afløbssystemet registreres i digitale systemer.

Projektleder, Lene Lykke Kraglund

”Det er essentielt, at vi får delt data på den rigtige måde. Derfor arbejder vi meget med dataflow og sikringen af, at man for eftertiden også har adgang til det bedst mulige datagrundlag.”

Lene Lykke Kraglund, projektleder hos NIRAS.

Et godt samarbejde med myndigheder

Som rådgiver har NIRAS, udover at rådgive om de anlægstekniske løsninger, deltaget i dialog med kommunen i forbindelse med indhentelse af tilladelser, som er nødvendige for at kunne udlede spildevand og gennemføre rammeaftalen.

Særligt forholdet til myndighederne er vigtigt, fortæller Lene Lykke Kraglund, da der er sket enormt meget på spildevandsområdet de senere år, og der er kommet større fokus på konkrete vurderinger af kvalitetskravene af det vand, vi udleder til vandløb.

”Med opgaver som disse, der er store, omstændelige og indebærer megen data, kan man aldrig være ude i for god tid i forhold til tilladelser,” siger hun og understreger, at samarbejdet med de relevante myndigheder er godt.

Partnerskabet har været i gang siden 2022 og er altså godt undervejs, mens det bliver afsluttet ved udgangen af 2027.

Vil du vide mere?

Lene Lykke Kraglund

Lene Lykke Kraglund

Projektleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 3264

Se også: