Projekt

Fremtidens miljøvurderinger er digitale

Efterarsskovbryn NS 12942 Photo Martin Hesselsoe

En miljøkonsekvensvurdering (Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM) rummer meget store mængder data om natur, flora, fauna, kultur, jord, vand mv. Normalt præsenteres vurderingen i tykke rapporter med tilhørende kortbilag, der kan være svære at overskue. Med nye digitale metoder kan NIRAS nu rapportere det hele digitalt. Det gør det meget lettere for både borgere, politikere og interesseorganisationer at orientere sig i vurderingerne.

3. juni, 2024
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Vejdirektoratet

NIRAS har netop udarbejdet den første miljøkonsekvensrapport (VVM) i et helt digitalt format. Rapporten er udarbejdet for Vejdirektoratet for en ny Rute 26 mellem E45 ved Mundelstrup og Svenstrup, nordvest for Aarhus. 

Ved miljøundersøgelser for store infrastrukturprojekter som vejanlæg og ledningstracér indsamles store mængder data om natur, flora, fauna, kultur, jord og vand. De store mængder tekst og data kan gøre rapporterne svære at orientere sig i.

Da projekter som vejanlæg kan få indvirkning på mange mennesker, kan én samlet digital rapport med oplysninger om både projektet og miljøundersøgelserne derfor gøre det nemmere for naboer, interessenter at få viden om projektet.   

”Det er vigtigt, at borgerne, politikerne og interesseorganisationer rent faktisk kan overskue at gennemlæse og få viden fra rapporterne, når de sendes i offentlig høring,” lyder det fra Camilla Sulsbrück der er senior konsulent i NIRAS.  

Hele idéen med de offentlige høringer er nemlig at involvere borgerne, og det kan de nye digitale rapporter forhåbentligt sørge for i endnu højere grad, siger Camilla Sulsbrück. I de digitale rapporter er indholdet nemlig sat op i et let overskueligt layout, hvor læseren nemt klikker sig rundt mellem kapitlerne, ligesom rapporten indeholder interaktive kort, der viser det konkrete projekt, de mange miljøundersøgelser og en række forskellige arealinteresser i området. 

Se hele den digitale miljøkonsekvensrapport for ny Rute 26 her

Miljøkonsekvensvurdering

Projektchef i Vejdirektoratet Ulrik Larsen, der har været Vejdirektoratets repræsentant i projektet er også glad for løsningen. Vi arbejder løbende for at forbedre kommunikation og overskueligheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger. NIRAS’ løsning giver et rigtigt godt overblik over det omfattende datamateriale, og specielt de interaktive kort medvirker til et godt overblik og samspil mellem miljøvurderingerne og det tekniske projekt, siger Ulrik Larsen. 

I den digitale VVM for Rute 26 kan man derfor læse alle detaljer om projektet, og via de digitale kort finde oplysninger om bl.a. den forventede støjudbredelse fra motorvejen og de natur- og miljøforhold, som er undersøgt og som påvirkes af projektet samt se visualiseringer af motortrafikvejen. 

Fordele ved den digitale VVM (miljøkonsekvensrapport)

  • Miljøkonsekvensrapporter (VVM) indeholder meget data, som man med fordel kan præsentere digitalt – et billede siger mere end 1000 ord 
  • Bedre sammenhæng mellem komplekse data og skitseprojektet 
  • Bedre gennemsigtighed og mulighed for at involvere flere i beslutningsprocessen som borgere, politikere og interessegrupper 

Egenudviklet digital platform  

Den nye digitale version af miljøvurderingerne er skabt på den digitale platform NIRASrapport, som eksperter i NIRAS har udviklet til at offentliggøre planer og rapporter (DKplan). Systemet er både en digital platform og et procesværktøj, der anvendes til teksttunge rapporter og data, der kan vises sammen med digitale kort. Systemet er nu udvidet til også at kunne anvendes til NIRAS egne rapporter eller projektplatforme og er navngivet NIRASrapport  

Håbet er nu at udrulle platformen til flere af NIRAS interne sektorer, der i fremtiden kan bruge værktøjet til at få overblik over komplekse projekter og store datamængder, og dermed forbedre det produkt, der leveres til kunden. Allerede i dag skaber værktøjet også værdi for flere af NIRAS’ kunder herunder over halvdelen af Danmarks kommuner samt regionerne, der har valgt at benytte sig af systemet til deres eget arbejde.  

NIRASrapport værktøjet understøtter selvfølgelig, at myndighederne kan journalisere rapporten i journalsystemer, og NIRASrapport understøtter de store mængder digitale data som i dag indsamles enten via interne og eksterne IT-systemer.   

Vil du vide mere?

Camilla Sulsbrück

Camilla Sulsbrück

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 41408644

Michael Bernskov Harbo

Michael Bernskov Harbo

Konceptudvikler

Allerød, Denmark

+45 9630 6499

Se også: